Sätt upp solceller på din bostadsrättsförening

Vill du att din bostadsrättsförening ska sätta upp solpaneler? Det är en våg av bostadsrättsföreningar och hyreshus­ ägare som frågar om solceller idag. Och vi försöker hjälpa till.

För en bostadsrättsförening är det enklaste att gemensamt investera i solceller på taket och i första hand koppla det till husets gemensamma elmätare. Alla hus har ju en mätare för själva huset och sen olika mätare för respektive lägenhet. Husets egen mätare styr elen i trapphus, tvättstugor, pumpar och så vidare. Den egna elen minskar då husets elförbrukning och gynnar alla som bor där.

Precis på samma sätt kan en hyrsvärd göra egen el åt alla genom att använda tak och fasad. Men man kan givetvis också engagera alla i huset genom att inbjuda alla boende att vara med och ha sin egen el på taket. Varje andel kopplas då till respektive lägenhets proppskåp och de som inte vill vara med har varken kostnad eller intäkt från den egna elen.

Hjälp hyreshusägare att få upp solceller. Och tjata på bostadsrättsföreningarna. När de förstår hur mycket de sparar så borde även rika sådana vilja göra klimatnytta.

Det är en våg av bostadsrättsföreningar och hyreshus­ ägare som frågar om solceller idag. Och vi försöker hjälpa till. Och eftersom de får en avkastning på över 10 procent per år så är det ju inget att prata om egentligen. Bara att göra. Väljer de ETC El blir det dessutom extra billigt, men det måste de som bor hjälpa oss att upplysa styrelserna om.

Mejla oss på etcel@etc.se om din förening är intresserad av att sätta upp solceller.