Så här räknar vi våra klimatutsläpp

Låt oss börja med Dagens ETC

Tyvärr drivs våra tryckerier idag med el från skogen (vi jobbar på att få upp solceller hos dem, men det tar tid). Det betyder att de har lika stora utsläpp som kol den första tiden.

Vi räknar klimatkompensations-behovet på bara ett år. Det är årets konsumtion som  ska bli klimatren direkt. Det betyder att 1 kWh el för att trycka våra tidningar skapar 700 g CO2 direkt. Varje månad använder vi cirka 11 500 kWh för att trycka och packa tidningarna. Det betyder på helåret 138 000 kWh uppdelat per prenumerant (idag 18 000) vilket alltså är en klimatskuld per producerad tidning på 7,6 kWh. Det betyder utsläpp på 5,4 kg CO2 per helår för själva trycket Råvarorna i tidningen kostar också utsläpp. Papper har ett utsläpp på cirka 500 kg CO2 per ton. Per tidning blir det väldigt lite men på helåret (cirka 260 tidningar) blir det ytterligare 7 kg utsläpp som skapats per läsare. 

Frakterna är mer klimatförstörande. De går via budbilar (tyvärr är det bara vår egen budbil. Det betyder att vår tidning åker många mil varje dag, dock alltid ihop med andra. Vi räknar med ett snitt på tio mil per transport delat med 100 andra. Så utsläppen blir på helåret per prenumerant ytterligare cirka 77 kg för 26 mil budtransport.

Summan för en dagstidnings-prenumeration blir då 82,4 kg växthus-gasutsläpp på helåret. För att kompensera det med solceller och biokol så behövs det 100 kWh solel och 5 kg biokol.

Solelen gör då ren el framöver så att vi rensar ut den smutsiga elen ur systemet. Det minskar utsläppen per år med 7 kg per 10 kWh ren solel. Biokolen lagrar koldioxid i mark. 1 kg biokol lagrar 3 kg CO2.

För varje prenumerant bör alltså klimatkompensera med 100 W solceller vilket kostar 700 kronor. Och 5 kg biokol kostar

Men digitalt då?

En mobil drar ungefär lika mycket el som ett kylskåp. Det betyder runt 150W och om man surfar några timmar om dagen blir det ju en rejäl elanvändning per månad. Elen är inte svensk utan handlar också om el i serverlandet, oftast då med smutsigare el. 

Om vi räknar med att du läser Dagens ETC en timme max per dag i mobil eller dator så blir energikostnaden ungefär 4,5 kWh per månad. Denna blandade el har ett utsläpp på cirka 300 g per kWh så den digitala tidningen kostar i utsläpp cirka 1,4 kg CO2. Om vi lägger till produktionskostnaden som din mobil eller dator har utslaget på läsandet av din digitala tidning så blir det cirka 2 kg CO2 per månad att kompensera med biokol och solceller. Per år kostar det cirka 211 kronor i biokol och solceller.  

ETC nyhetsmagasin

Vårt nyhetsmagasin kommer både digitalt och på papper varje fredag. Transporterna och trycket är desamma som för dagstidningen, liksom papperet. Fast det handlar om 50 gånger per år istället för 260. På samma sätt är den digitala läsningen bara en dag, inte sju. Det betyder att klimatinvesteringen för ETC nyhetsmagasinet är en dryg femtedel av dagstidningens. Per år 160 kronor. Enbart digitalt 50 kronor per år.

Kloka hem

Vår fina ekotidning om hus och inredning kommer med fyra tjocka tidningar per år. Här är trycket och papperet dyrare men även här är det frakter som skapar de stora utsläppen. Och tidningen åker lite längre med färre exemplar per bil runt landet.

Vi beräknar därför årsutsläppet till 10 kg växthusgaser per år. Klimatkompensationen kostar då 100 kronor i biokol eller solceller.

Vill du göra egen klimatnytta?

Du kanske gillar solceller, vill göra en rejäl klimatinsats, men saknar eget tak att göra egen el på. Då kan våra solcellsparker vara en lösning. Vi tar hand om allt – så får du hem elen till dig för bara 1 öre/kWh.