Tillsammans stoppar vi kärnkraften!

Du har säkert sett hur politiken och de stora energibolagen aktivt propagerar och agerar för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Detta utan att ha löst någon av kärnkraftens stora problem.

Det finns ingen lösning på slutavfallet, det finns inget skydd för stora olyckor, det finns samma gamla problem som man aldrig löst utan bara skjutit framför sig.

Dessutom är kärnkraftsel idag mycket dyrare än annan ny el. Och det största problemet med elavbrott och balans i elnätet uppstår när kärnkraften helt oväntat måste stänga av några dagar eller veckor på grund av tekniska problem.

Slutligen betyder ny kärnkraft ett slöseri på upp till 400 miljarder som skattebetalarna ska stå för.

Och allt detta är onödigt.

Det finns mycket bättre, modernare och billigare lösningar.

Vi som redan på 80-talet demonstrerade mot Barsebäck kunde redan då ropa det som idag är den elproduktion som växer mer än all annan globalt på jorden. ”Vad ska väck – Barsebäck. Vad ska in – Sol och vind.”

De som demonstrerade fick rätt, men att få rätt räcker inte. Kärnkraftslobbyn har mångmiljoner att ljuga med. Att kärnkraften visat sig olönsam och farlig är inget kärnkraftsvännerna bryr sig om när det finns skattebetalare som får betala kostnaderna för olyckor, avfall och byggande.

Jo, det är lätt att känna sig maktlös inför de här.

Men det finns en enkel lösning.

Använd din makt som elkonsument. Byt till ett bolag där allt överskott går direkt till mer solel i Sverige. Som lägger kraft på batterilösningar ihop med sina kunder och som jobbar mot elnätsmonopolen som envist lägger nya kostnader på de små elkonsumenterna medan de stora går fria.

Om du byter till ETC el får du solel från oss men också från alla våra kunder som har egna solcellsanläggningar. Och det är vår solel som driver ETC:s elbilspooler.

Vi motarbetar kärnkraftsel, vi gillar inte förbränningsel, vi vill bara satsa på sol, vind och vatten.

Och våra batterier hjälper till att hålla elnätet fungerande utan stora extrakostnader.

Du får också en aktör som tillsammans med andra arbetar för att avslöja den smutsiga elmarknaden och transparent berätta om det vi själva gör och tycker.

Det bästa sättet att stoppa kärnkraften och mer kalhyggen är inte ord och utredningar. Utan att göra den förstörande elen olönsam.

Det gör sol och vind.

Därför går 19 kronor av ditt elabonnemang varje månad till mer solel. Tillsammans har vi skapat så mycket solel att vi är självförsörjande flera månader per år. Och vi är idag bara 8 000 elkunder.

Tänk vad vi skulle kunna göra när vi är mångdubbelt fler.

El är en politisk strid idag men också en strid mot vår egen lathet. För om du, liksom vi, vill ha helt ren el så blir det fel om du köper el från Vattenfall, Bixia, Tibber eller EON. För att bara nämna några av den smutsiga elens vänner.

Visst kommer kärnkraften stoppas, men inte om tystnad råder och vi tillsammans inte agerar.

Börja med att byta till ETC El.

Så ses vi på nästa klimatdemonstration med den enkla lösningen som hjälper alla och som de stora bromsar allt de kan. Vad ska in? Sol och vind!

Johan Jenny Ehrenberg
Grundare ETC

Vi garanterar helt kärnkraftfri el!

Endast ett enkelt avtal utan bindningstid och med rörligt pris*. Månadsavgiften är 49 kronor, varav 19 kronor är en gåva som oavkortat går till att sätta upp nya solceller.

* Med ETC Els rörliga pris får du ett elpris som följer Nordpools volymvägda månadsmedelpris (exklusive moms), kostnader för inköp, elcertifikatsavgift och lagstadgade skatter. Det volymvägda elpriset innebär att ETC Els inköpspris bestäms av elprisets timpriser på börsen och din elförbrukning per timme. Den fasta avgiften är 49 kronor i månaden, varav 19 kronor är en gåva som går till att sätta upp nya solceller i våra parker och hustak.

Frågor och svar

Kan jag välja mellan timpris eller rörligt månadspris?

ETC El har både rörligt månadspris och timpris. Månadspriset följer Nordpools volymvägda månadsmedelpris. Timprisavtalet är detsamma som vårt vanliga rörliga avtal, med skillnaden att du faktureras för det faktiska elpriset för varje enskild timme istället för det genomsnittliga priset per månad. En prognos över dygnets elpriser kan du se i vår app. 

Vad har ni för bindningstid och uppsägningstid?

ETC El har ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. 

Vad menar ni egentligen med grön el?

Andra elbolag slänger sig gärna med uttryck som grön el, hållbarhet och fossilfri el för att attrahera klimatmedvetna kunder. Men grön el och andra klimatvänliga ord betyder sällan så mycket i praktiken. Elproduktionen i Sverige är idag till 98 procent fossilfri. Men i den fossilfria elen räknas även kärnkraft och bioenergi, som varken är hållbara eller klimatsmarta. Inte eller storskalig vattenkraft är särskilt snäll mot miljön. 

ETC El:s el kommer enbart från de förnybara källorna solkraft, vindkraft och småskalig vattenkraft. Det innebär också att vi, till skillnad från det som ofta slarvigt kallas för ”grön el”, ställer hårda krav på att den förnybara energin ska ta hänsyn till natur och miljö.

Hur fungerar det med solcellerna?

Varje månad går 19 kronor av din månadsavgift direkt till nya solceller. De monteras framför allt i våra två större parker i Katrineholm och Hultsfred men även på taken av våra hyreshus och mindre parker runt om i Sverige.

Visste du att du kan besöka ETC Solpark i Katrineholm? Det är vår besökspark och den första parken vi byggde. Den är byggd för att alla ska kunna åka hit, titta på solcellsanläggningarna och upptäcka allt som går att göra för klimatet här och nu.