Solen är lösningen.

På riktigt.

Endast ett enkelt avtal utan bindningstid och med rörligt pris*. Månadsavgiften är 49 kronor, varav 19 kronor är en gåva som oavkortat går till att sätta upp nya solceller.

Just nu får du grön el för 1 000 kronor i bonus!

Endast 49 kronor i fast avgift

Ingen uppsägnings- eller bindningstid

Mer solceller varje månad

Hyresrätt

Ta del av alla delar av sollösningen som vi har till just dig som bor i hyresrätt!

Skaffa grön el till din hyresrätt

Bostadsrätt

Ta del av alla delar av sollösningen som vi har till just dig som bor i bostadsrätt!

Skaffa grön el till din bostadsrätt

Villa

Ta del av alla delar av sollösningen som vi har till just dig som bor i villa!

Skaffa grön el till din villa

Vi satsar på grön el på riktigt

Enbart från solkraft, vindkraft och småskalig vattenkraft, med hårda krav på hänsyn till natur och miljö. Dessutom sätter vi upp en herrans massa solceller för allt överskott.

Installerade solpaneler i år

14 780 st

Tillsammans med våra kunder har vi satt upp motsvarar 3 900 MWh solel per år. Det motsvarar en årsförbrukningen för över 260 villor! Det innebär att våra kunder bidrar till att skapa mer förnyelsebar energi bara genom att betala elräkningen.

* Med ETC Els rörliga pris får du ett elpris som följer Nordpools volymvägda månadsmedelpris (exklusive moms), kostnader för inköp, elcertifikatsavgift och lagstadgade skatter. Det volymvägda elpriset innebär att ETC Els inköpspris bestäms av elprisets timpriser på börsen och din elförbrukning per timme. Den fasta avgiften är 49 kronor i månaden, varav 19 kronor är en gåva som går till att sätta upp nya solceller i våra parker och hustak.