De bygger vindkraftstorn i trä: ”90 procent mindre co2-utsläpp”

Mycket mindre koldioxidutsläpp i tillverkningsprocessen och möjliga att frakta på en vanlig lastbil. Svensktillverkade vindkraftstorn i trä är snart på väg ut på marknaden.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i ETC nyhetsmagasin.

Vindkraft står för en allt större del av energiproduktionen i Sverige. Men vindkraftverk i stål tar mycket energi att bygga. Beroende på stålets ursprung och design kan ett torn på 110 meter ge ett livscykelutsläpp på runt 1 250 ton koldioxid, enligt företaget Modvions beräkningar. Att istället använda sig av trä och bygga tornen i moduler som kan fraktas på en vanlig långtradare och monteras på plats sparar energi och gör att tornen blir mer mobila. Det är idén bakom Göteborgsbaserade Modvions vindkraftstorn, som byggs i laminerat trä. Bygget av fundamentet för det första kommersiella trätornet till ett 150 meter högt vindkraftverk pågår för fullt i samarbete med Varberg Energi och tornet beräknas vara färdigrest i slutet av 2023.

Hur mycket mindre koldioxid­utsläpp kan det då bli av att bygga torn i trä istället för stål?

– Om man räknar med att träden är kolsänkor när de växer och att trä därigenom faktiskt lagrar koldioxid så sparar man mer än hundra procent. Det betyder att våra torn lagrar mer koldioxid än vad som skapas under produktionen. Tittar man bara på tillverkningen i sig så blir det 90 procent mindre koldioxidutsläpp för ett trätorn än för ett jämförbart standardståltorn på 110 meter, säger Sara Woodgate, kommunikationschef på Modvion.

Ett vindkraftverk består av torn, fundament, rotor, maskinhus och styrsystem. Tornen utgör den största delen av ett vindkraftverk och skapar därför mest klimatavtryck i tillverkningen. Då träet som används i tornen har en högre specifik styrka per vikt än stål och betong blir ett trätorn 30 procent lättare än ett ståltorn, berättar Sara Woodgate. Det innebär att det inte krävs lika mycket material för att hålla uppe tyngden av tornet. Tornen levereras som en enhet med en turbin, som är konstruerad i stål, men genom att bygga tornet i trä istället för i stål minskar utsläppet genom tillverkningen av hela vindkraftverket med ungefär 30 procent.

”Oerhört viktigt vilka material vi väljer”

– Det här är en stor fråga för vindkraftsindustrin, som har miljömål att leva upp till. När man tittar på den stora utmaning vi har med elektrifiering och de stora infrastrukturer som behöver byggas för det är det oerhört viktigt vilka material vi använder. Annars kommer vi att skapa vindkraftsparker som ger jättemycket utsläpp genom tillverkningen av dem, säger Sara Woodgate.

Modvion startade redan 2016, men det var först när företaget monterade upp ett prototyptorn på 30 meter, tillverkat i trä på Björkö år 2020, som vindkraftsföretagen började bli intresserade. Vindturbintillverkaren Vestas blev minoritetsaktieägare i företaget 2021. 

– Det var avgörande för att vi skulle få erkännande, det här är nu en teknik som är betrodd. Tillverkarna tycker att det är intressant ur hållbarhetssynpunkt, men också en kostnadseffektiv lösning. Därför är vi intressanta för många av de stora spelarna. Bland annat har vi samtal med Enel Green Power, Italiens motsvarighet till Vattenfall, som är ungefär tio gånger större än dem, säger Sara Woodgate.

Yvonne Perkins 

Läs hela artikeln i ETC nyhetsmagasin.