Världens största utsläppare lovar tunt inför COP26

Klimatexpert: ”G20-länderna har inte levererat.”

När världsledarna nu samlas i Glasgow för att enas hur klimatkrisen ska motverkas inleds samtalen i uppförsbacke. Det G20-möte som ägde rum i helgen resulterade enbart i luddiga åtaganden, enligt klimatexperten Johan Kuylenstierna.

I ett gemensamt uttalande på söndagen uppmanade ledare för världens 20 största ekonomier – tillika världens största utsläppare av växthusgaser – till ”meningsfulla och effektiva” åtgärder för att begränsa den globala upphettningen till 1,5 grader.

Det var första gången som G20-gruppen uttryckte sitt stöd för den temperaturgränsen, som forskare säger är en tröskel för att undvika det värsta av lidandet i upphettningens spår.

Återupprepar tidigare löften

Men de stora ekonomierna får samtidigt kritik för att de inte backar upp sin överenskommelse med konkreta åtgärder. Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet, säger att mycket av det som G20-länderna skriver om i sitt gemensamma uttalande har varit på bordet sedan länge.

– De lovar till exempel att begränsa stödet till fossil utvinning, men det lovade de göra redan 2009.   Det är bara ett av flera områden där man tog inte chansen att konkretisera sina planer.

”Fästa vid sitt kol”

Han saknar också slutdatum för ländernas användning av kol.

– Det är väl bra att det är lite tuffare krav i deklarationen, om att begränsa upphettningen till 1,5 grader. Men de har inte kunnat enas om ett datum för sina egna nettonollutsläpp. Sen kan man fråga sig vad sådana mål innebär. Men det är ändå en svaghet att de inte kan enas och det visar på att flera stora utsläppare som Kina och Ryssland är väldigt fästa vid sitt kol.

Det enades G20-länderna om

• Stopp för finansiering av kolkraft utomlands till slutet av 2021

• Ett löfte om att sluta använda kol i G20-länderna ”så snabbt som möjligt”, men inget slutdatum

• Ett löfte om att sluta subventionera fossila bränslen på ”medellång sikt”

• Ett erkännande att begränsningen av metanutsläpp är ”ett av de snabbaste, mest hörbara och kosteffektiva sätten att begränsa klimatförändringar” – men inga konkreta åtgärder

• Inget genombrott i frågan om hur länder i globala Nord ska betala för globala Syds klimatanpassning

• Vända förlusten av biologisk mångfald till 2030