Välkommen på invigning av ETC:s solcellspark i Hultsfred

Mitt i mörkaste december, den 15:e kl 13.00 så invigs vår nya stora solpark i Hultsfred.

Det är den första fjärdedelen som nu kopplas in och börjar leverera ren el till Hultsfred.

Totalt är det 2,5 megawatt solceller som jobbar och gör ren solel. Under vintern blir det mindre men ju närmare våren vi kommer desto mer.

Fullt utbyggd (ca 10 megawatt) kommer parken kunna göra el till 20 000 lägenheter under dagen.

Vi kommer även leverera en del el på natten via våra batterilager, men batterilagrets uppgift är annars att i första hand stödja elnätet i kommunen med frekvenskraft. Vi hjälper elnätet att hålla balansen, kan man förenklat säga.

Parken ligger i ett område som redan varit använt som parkeringsplats. Det är varken åkermark eller skogsmark, vi har bara behövt ta ner lite sly för att sen kunna montera solcellerna. I folkmun har området hetat ”Kiras öken” och kommer nu kanske omnämnas som ”Kiras solöken”. För det blir mycket ren klimatpositiv el från den platta platsen.

Invigningen sker med Hultsfreds kommunalråd Lars Rosander och Johan Ehrenberg från ETC Sol.

Denna första del av parken har kostat 24 miljoner kronor, varav 10 miljoner kommer från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm AB, 5,5 från Nordic Capital med samarbetspartner och resten från ETC Sol:s sparare som gjort extra insatser för att göra solparken möjlig.

Entreprenörer har varit ETC Elproduktion AB, Svea Solar, IG Elektriska AB, Rumskulla Maskiner AB och elnätet drivs av E-on.

Varmt välkommen!

Var: Kiras Öken/Silverslätten i Hultsfred

När: 15 december kl 13.00