Tyska satsningen: Tågrea istället för bensinsubvention

Åk så mycket kollektivtrafik du vill i sommar för bara 95 kronor i månaden. Det blir snart verklighet för alla som befinner sig i Tyskland. Den kraftigt rabatterade biljetten är regeringens svar på de stigande bränslepriserna. ”Varje person som använder kollektivtrafik bidrar till att avvänja vårt land från rysk energi och föra oss närmare klimatneutralitet”, säger transportminister Volker Wissing.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

Sedan Ryssland drog igång sitt anfallskrig i Ukraina har bränslepriserna i Europa skjutit i höjden. Därför har flera europeiska länder föreslagit olika typer av lättnader som ska mildra konsekvenserna för invånarna. Medan Sveriges styrande vill ge alla som äger en bil ett extra bidrag, meddelade exempelvis Nya Zeelands regering tidigare i mars att priset på kollektivtrafiken ska halveras. Tyskland väljer ett liknande spår – och gör det nu betydligt billigare att resa med landets tåg och bussar.

I juni, juli och augusti ska alla som befinner sig i landet kunna resa hur mycket de vill med kollektivtrafikens samtliga transportslag för endast nio euro (cirka 95 svenska kronor) i månaden. Biljettpriset för hela sommarperioden landar därmed på 27 euro, vilket motsvarar hälften av vad det billigaste rabattkortet – för att resa enbart inom Berlins inre zoner – normalt kostar per månad. 

Del i ett större paket

Den kraftiga subventionen har lyfts fram som en del i ett större paket av ekonomiska lättnader vilka syftar till att minska bensinförbrukningen och främja klimatneutralt resande.

– Varje person som använder kollektivtrafik bidrar till att avvänja vårt land från rysk energi och föra oss närmare klimatneutralitet, sa transportminister Volker Wissing i ett uttalande efter att åtgärden presenterats.

Många klimatförespråkare och tågentusiaster välkomnar satsningen. Huberta Sasse, talesperson för turistföreningen Deutschen Tourismusverbands, framhåller samtidigt att erbjudandet – som endast gäller för sommarperioden – måste följas av fler åtgärder för en långsiktig minskning av bilåkandet.

– Även om det är ett attraktivt, om än begränsat, erbjudande kommer det billiga priset inte ensamt snabba på bytet till kollektivtrafik. Vi har under lång tid krävt en snabb och effektiv utbyggnad av infrastrukturen för järnväg och kollektivtrafik, bättre anslutningar och tätare avgångar. Det är vad som verkligen kommer att utlösa en övergång, säger hon till den tyska kanalen Deutsche Welle.