Två olika krafter kämpar mot den stora klimatomställningen

I 20 år har de nu lyckats bromsa all förändring och de kommer fortsätta tills det är försent utan att rodna.

 

I 20 år har de nu lyckats bromsa all förändring och de kommer fortsätta tills det är försent utan att rodna.

Den här ledaren av Johan Ehrenberg publicerades ursprungligen i Dagens ETC

Lösningen på vårt största problem, klimatkrisen, är här och den visade sig vara mycket mycket billigare och snabbare än någon trott.

Det är det positiva beskedet i denna ledartext.

Det negativa handlar om hur politik och ekonomisk makt idag gör allt för att bromsa och hindra lösningen fullt ut.

Ge mig fem minuter att försöka förklara och mejla mig sedan om du inte är övertygad. Okej?

Nu kör vi.

Klimatkrisen är en energikris i första hand. Kol, olja och gas måste bort omgående. De måste halveras på bara åtta år, enligt FN, för att ge oss en chans att klara 1,5 gradersmålet. Löser vi detta så kan resten av klimat- och miljökriserna lösas betydligt snabbare och enklare. Löser vi inte energifrågan så har allt annat ingen betydelse. Kol, olja och gas, liksom andra energiutsläpp (biobränsle), måste bort.

Forskare i USA (Rethink X) har tröttnat på den förvirrade debatten om klimatkrisen och visat att ett energisystem, med dagens teknik, utan nya uppfinningar, utan stödsystem, utan ”smarta nät”, utan vätgas, utan import av el, utan nedtagen skog, kan skapas som är 100 procent sol, vind och batteri. Inget annat behövs. Och det intressanta är att det går åt extremt mycket mindre batteri än vad man normalt påstått och det kostar mycket mycket mindre än det system vi har idag.

De har tittat på länder men också delstater i USA, både i syd och i norr, där de senare motsvarar Nordens klimat med vinter och kyla. Slutsatsen är att vi redan idag kan skapa ett helt rent system, inte till hälften, inte till 80 procent, utan till 100 procent med en rejäl buffert över det för alla situationer.

Knepet är att basera energisystemet på sol i första hand, vind i andra och batteri i tredje. Tillsammans skapar det ett system som gör alldeles ”för mycket energi”, vi får ett överskott som räcker till allt vi behöver utveckla utöver dagens energianvändning.

När man idag bygger på det gamla smutsiga systemet så är det anpassat för att göra så mycket el som vi behöver just då. Att göra mer el är olönsamt eftersom det är dyrt att driva kolkraftverk och kärnkraft och biokraftverk, man bromsar efter behov för annars tokrasar elpriset och det blir olönsamt för energijättarna.

Ett system baserat på sol och vind har inga extra kostnader för att göra mer el än vad vi använder. När investeringen är gjord kommer elen i princip utan kostnad. Man bränner ingen råvara, man transporterar ingen gas eller flis. Det kostar därför nästan noll öre att få ut mer el när anläggningen är byggd och det här förändrar allt.

Fossil energi kan inte konkurrera, bioenergi är chanslös och kärnkraften kommer avvecklas av rent ekonomiska skäl.

Tillräckligt stor solsatsning slår ut allt annat.

Poängen med det nya systemet är att man har lite batterier eftersom man i princip alla dagar har för mycket el från vind och sol och därför bara behöver lagra en mindre del för natt och köldchock. I Norden med vattenkraft som extra lagringskraft kommer det behövas ännu mindre.

Det här handlar om ett system med extremt små utsläpp och som vid produktion har i praktiken noll extra utsläpp. Det innebär att koldioxid kan lagras i skogar, att all fossil trafik kan avvecklas och att industrin kan bli renare.

Men den enorma mängden extra energi gör också att vatten kan renas globalt, att jordbruket kan bli av med konstgödsel baserad på fossilt, att återställande av biodiversiteten får en chans när skogsindustrin kan minska plantager och avverkning. Nästan gratis el gör det mesta som idag är ”för dyrt” möjligt och den tredjedel av mänskligheten som idag saknar el kan få samma energirikedom som den förstörande rika världen haft via fossil energi.

Vi vet att det här fungerar redan idag, men det görs bara småskaligt. Våra två hus i Västerås är en miniversion av detta system, husen är självförsörjda över året genom att göra mer energi än som används och om vi bara fick bygga ihop systemet med grannhus (vilket är olagligt idag och fortsätter vara det trots EU-krav som ignoreras av den rödgröna regeringen) skulle hela området klara elsammanbrott i det stora nätet genom egen reserv. VI kan enkelt få lokal energi som är hållbar och inte kostar extra för de boende runt om i Sverige.

Så vem kan vara emot?

Det finns två krafter som bekämpar den energiomställning vi står inför.

Den ena är få men stora, kunniga och slåss för vinsten.

Den andra är många men osäkra och slåss för planeten.

Den första är förstås den fossila energimakten, de stora bolagen, som idag går arm i arm med bioenergibranschen och tillsammans slåss för fortsatt förbränning då det är den som skapar vinsterna som ägarna behöver. (Gäller även kärnkraften.) För dem är sol, vind, batteri en katastrof och det är inte en slump att politiker som Anders Ygeman (S) är så svag inför denna bransch. Vid minsta motstånd utsätts regeringen i praktiken för utpressning från energibolagen. Se bara hur regeringen misslyckats tvinga elnätsbolagen att sluta höja priserna och hur man fortsätter med regler för att bromsa storskalig egen solel för att skydda energijättarnas höga elpriser.

Det är en ekonomisk makt som bekämpar omställningen, en makt som i praktiken globalt hellre låter jorden gå under i klimatkris än ändra energisystemet.

Det hemska för de som äger energiproduktion idag är att en omställning till sol, vind, batteri faktiskt är billigare än att ens driva det gamla systemet vidare. Oberoende av utsläppsfrågan.

I 20 år har de nu lyckats bromsa all förändring och de kommer fortsätta tills det är försent utan att rodna.

Den andra kraften finns inom klimatrörelsen och till den måste jag vädja: Tänk om! Många är rädda för omställningen eftersom man tror att ökad energi skapar ökad konsumtion, ökat slöseri, mera förstörelse. Man diskuterar ord som tillväxt och BNP och verkar tro att det är teoretiska alternativa ekonomiska system som ska rädda oss. Men den debatten är redan vunnen, inte ens motståndaren försvarar resursförstörelsen i ord, däremot struntar man i det man förstår. Sjävklart kommer ett nytt ekonomiskt system födas när makten över energi och därmed pengar flyttats till användarna, men det går inte att vänta på att kapitalismen försvinner, vi har som sagt bara åtta år på oss. Det stora systemet ändras dessutom inte automatiskt, den enda kraft som kan förändra är den politiska demokratin och den gör ju inget så länge inte miljoner människor kräver det.

Samtidigt, att snabbt byta energisystem kommer vara den största boosten för tillväxt på 70 år, och det kommer minska utsläppen med över 50 procent snabbt. Den kommer innebära att massarbetslösheten kan arbetas bort, att spekulationsekonomin kan begränsas när pengarna går till riktiga investeringar. Det gör att folk får det bättre ekonomiskt och att utbildning blir det viktigaste vi behöver för att klara alla nya möjligheter som nästan gratis global el innebär.

I Sverige kommer det dessutom betyda ökad invandring eftersom vi inte har folk nog för att ens klara våra alltför få husbyggen i landet idag.

Det är inte antingen energiomställning eller ny ekonomisk makt med ny demokratisk kraft och social förändring. Det sker samtidigt.

Så vad gör vi nu?

Det går inte ropa på energimakten om att utrota sig själv, det går inte att få politisk makt utan att skapa alternativ.

Själv kommer jag nu lägga all kraft på ETCs: nya solpark i Hultsfred. Tolv hektar ska bli solenergi och batteri och elen ska komma dygnet runt till de som beställer den.

För att visa att det går och är lönsamt.

Det goda exemplet skiter energimakten i.

Men inte alla andra.

Vill du vara med?

Mejla mig till johan@etc.se.