Trendbrott: Nu ökar antalet solinstallationer

Nu ökar antalet solinstallationer – trots regeringens passivitet och trots skatteverkets bromsande beslut om att inte godkänna grönt avdrag för batterilagring. ”Egen solel är det enda sättet att skydda sig mot elnätsbolagens orimliga prisökning”, kommenterar Johan Jenny Ehrenberg, ETC.

Först vände det neråt för solcellsinstallationer 2024.
Första kvartalet summerades till 13 600 föranmälningar och 11 000 installationer, rapporterar Svensk solenergi. Det är 11 procent färre föranmälningar än det fjärde kvartalet 2023 och hela 40 procent färre installationer.
Två faktorer ligger bakom nergången, enligt Johan Jenny Ehrenberg:
– Regeringen är passiv och Skatteverket agerar bromskloss när de plötsligt tolkade regelverket för Grönt avdrag så att det inte får användas till frekvenshandel. Det här drabbar alla som vill sätta upp solceller.

Därför vänder trenden

Nu ser dock den nedåtgående trenden ut att vända uppåt. I mars ökade antalet nya installationer (färdiganmälningar) med 8,8 procent, jämfört med februari, uppger Svensk solenergi.
En orsak kan enligt Johan Jenny Ehrenberg vara att elnätsbolagen höjer priserna, vilket gör att intresset för egenproducerad solel ökar.
Energimarknadsinspektionen (EMI) har gett elnätsbolagen rätt att höja sina priser med 100 miljarder under fyra år.
– Det enda sättet att skydda sig mot den här prisökningen för enskilda kunder och företag är att producera elen själv via solceller och framöver även lagra el i sina elbilar och batterier för att flytta egen solel till mörkare timmar, säger Johan Jenny Ehrenberg.

Skaffa solceller nu!

Även ETC märker av den ökade efterfrågan.
– Våra solcellsmontörer har mycket att göra, men vi har ändå kapacitet att ta in nya kunder.
Johan Jenny Ehrenberg vill passa på att uppmuntra alla som funderat på solceller att göra slag i saken:
– Länge har solel varit en fråga om att göra en insats för klimatet. Framöver kommer egen solel allt mer att handla om att skydda sig från de elnätsbolag som har fått monopolmakt av politiken och därmed kan skydda ägarna före kunderna.