Tomas Kåberger: Så stabiliserades elnätet – av solceller

Den förutsedda produktionen i Sveriges solanläggningar och vindkraftverk fortsatte utan att påverkas av störningen.

Den här texten publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

Hus med solceller och batterier bidrog till stabiliteten i elsystemet när reaktorer inte gjorde det onsdagen den 26 april. 

Det började med ett fel i en station i högspänningsnätet norr om Stockholm som var tänkt att öka säkerheten i Stockholms elförsörjning och minska risken för problem i Forsmarks kärnkraftverk. Nu blev det tvärtom.

Felet i stationen ledde till att två reaktorer i Forsmark snabbstoppades. Därmed försvann, plötsligt och oplanerat, tolv procent av Sveriges elproduktion. Frekvensen föll under 49,5 Hz och elektriska system i Stockholmsområdet stängdes av. Det drabbade elektrisk spårtrafik, men också säkerhetssystem i vägtunnlar, vilket skapade problem i trafiken i hela regionen.

Turbinhall i Kärnkraftverket Forsmark. Foto: Christine Olsson / TT

Stabiliteten hjälptes dock av batterier som inom någon sekund trädde in och stabiliserade systemet. De flesta var batterier hos hushåll som installerat solceller och batterier, och som via företag som Checkwatt hade avtal om att leverera just denna typ av stabilisering. Elledningarna till Finland, som kritiserats därför att Finland köpt mycket el och drivit upp elpriserna, bidrog också till att rädda oss undan ett större strömavbrott. Förmodligen bidrog de stora batterier som installerats i kärnkraftverket Olkiluoto för att skydda nätet om den stora reaktorn där skulle snabbstoppa.

Batterierna matade in el under de första minuterna, sedan startades gasturbiner som ersatte den el som enligt planerna skulle ha levererats av reaktorerna.

Den förutsedda produktionen i Sveriges solanläggningar och vindkraftverk fortsatte utan att påverkas av störningen.

Kärnreaktorerna kunde inte återstartas direkt. Forsmarks reaktor nummer 1 startades under torsdagen och planeras vara i full drift igen på lördagsmorgonen. Forsmark reaktor nummer 2 fungerade inte riktigt som man tänkt att den skulle, och man ägnar tid åt det man kallar ”trouble shooting”. Den plan man meddelat är att starta reaktorn under fredagskvällen.

Ingen elproduktionsteknik är utan svagheter och problem. Kärnkraft kan ibland både uppfylla planer och fungera stabiliserande i elsystemet. Men kärnkraftverk har runt om i världen visat att de också kan förstärka störningar och utlösa stora långvariga strömavbrott. Även i Sverige kan störningar göra att reaktorer faller bort under lång tid. Batterier visade samtidigt sitt stabiliserande värde. 

Incidenten kostade mycket i Stockholm, men gav värdefulla erfarenheter.

Tomas Kåberger