Stora och små klimatsegrar under 2021

Ett urval miljö- och klimatvinster från året som gått.

Trots en del bakslag för miljöarbetet världen över så finns det ljusglimtar. Här är en lista på stora och små miljö- och klimatvinster från året som gått. 

Denna artikel publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

Ny klimatlagstiftning i Tyskland

• En dom i högsta domstolen i Karlsruhe fastslår i april att den nuvarande klimatlagstiftningen i Tyskland inte håller konstitutionella mått och ska skrivas om till år 2022. Beslutet möts av hyllningar från bland annat klimatorganisationen Fridays for future som säger ”att det är en enorm seger för klimatrörelsen”. Syftet med den nya klimatlagstiftningen är bland annat att ta till vara på ungdomars fri- och rättigheter, och inte lämpa över klimatarbetet på kommande generationer.

Havet lämnas i fred

• Under hösten fattar högsta domstolen i Nya Zeeland beslutet att återkalla gruvföretaget Trans-Tasman Resources, TTR, tillstånd att exploatera havsbotten i Södra Taranakibukten i Stilla Havet. Företaget, som ägnar sig åt ”djuphavsgruvdrift”, planerade att utvinna stora mängder järnsand genom storskalig muddring av havsbotten. Organisationen Greenpeace anser att det skulle hota den biologiska mångfalden i området och ser domstolens beslut som en stor vinst för natur och människor.

Stopp för oljeborrning på Grönland

• Regeringen på Grönland sätter i juli i år ett definitivt stopp för oljeutvinning och gasprojektering på ön och meddelar att det är ett naturligt steg då ”man tar klimatförändringarna på allvar”. Grönland sällar sig därmed till länder som Belize och Nya Zeeland som valt att se över sin oljeexploatering. “Framtiden är inte i olja, den finns i förnybar energi”, skriver den grönländska regeringen i ett uttalande. Än har ingen olja hittats på Grönland, men där tros finnas reserver värda enorma pengasummor.

Naturvärden skyddas i Alaska

• Även i Alaska stöter oljebolag på patrull. En federal domstol beslutar i augusti att stoppa det storskaliga oljeborrningsprojektet Willow efter protester och överklaganden från miljöorganisationer. Oljeexploateringen skulle ha producerat över tio miljoner liter olja om dagen de kommande 30 åren – något som miljöorganisationer anser skulle ge betydande skador på naturen i närmiljön och klimatet. Bakom projektet stod USA:s tidigare president Donald Trump, och även landets nuvarande ledare Joe Biden, som trots kritik, lät projektet fortgå.

Miljöfarliga kläder renas från kemikalier

• Företaget Gore Fabrics, som tillverkar Goretex och är en av världens största producenter av friluftstskläder, tillkännager under hösten att de helt ska ta bort den skadliga kemikalien fluorkarbon (PFAS) från sina plagg. Det skadliga ämnet används huvudsakligen för att göra kläder smuts- och vattenavstötande och anses ha en nedbrytningstid på flera hundra år i naturen. EU tar även sin del av ansvaret och beslutar under samma tid att förbjuda 200 PFAS-ämnen från och med 2023. Förbudet är resultatet av ett initiativ från Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA.

Mindre framgångar i Glasgow

• Nej, COP26 som helhet blev ingen seger för klimatet. I slutavtalet som skrevs under i Glasgow den 14 november nämndes dock för första gången fossila bränslens roll i klimatkrisen, även om skrivningar om kolutfasning och subventioner vattnades ur. Några enskilda överenskommelser mellan länder – bland annat om att minska metanutsläpp och avskogning – lyftes också fram som betydelsefulla. Liksom att länder uppmuntras skärpa sina klimatmål redan nästa år och att stödet för klimatanpassning ska fördubblas till 2025.

Hur verkningsfulla dessa löften och uppmaningar blir i praktiken återstår att se.

Elbilar på kraftig frammarsch

• Elektrifieringen i bilbranschen är definitivt på frammarsch i Sverige och laddningsbara bilar går upp i topp när nyregistreringarna för september summeras. De står för hela 54 procent av nyregistreringarna, vilket är en ökning med 103 procent från samma period förra året, enligt statistik från branschorganisationen Bil Sweden. Bryts siffrorna ned ytterligare visar det sig att de rena elbilarna står för 33 procent och kvarvarande 21 procent är bilar med laddhybridteknik.

En förklaring till uppgången tros vara det stora utbudet av nya elbilsmodeller och attraktiva privatleasingerbjudanden, enligt Bil Sweden.

Koldioxid blir till sten på Island

• Island går under året i bräschen för att dammsuga koldioxid ur luften. Utanför Reykjavik står den hittills största anläggningen klar under september månad, med en kapacitet att suga bort 4 000 ton från atmosfären. Tekniken som används heter DAC (direct air capture) och skiljer sig från den kontroversiella CCS-tekniken, som fokuserar på att lagra och reducera CO2-utsläpp från fabriker och kraftverk. I korthet handlar DAC om att luft sugs in och leds via filter som innehåller kemikalier vilka binder koldioxid. När filtren är fulla hettas de upp och den skadliga koldioxiden kan fångas in. Den blandas sedan med gas och vatten och pumpas ner i berggrunden. Nere i berget reagerar koldioxiden med olika mineraler och omvandlas så småningom till sten.

Kritiker pekar emellertid på att teknologin kommer med en dyr prislapp och att det tar flera år innan anläggningen kommer upp i full kapacitet.

Vill förbjuda produkter som orsakar skogsskövling

• EU-kommissionen presenterade i november ett förslag om importförbud av nötkött, sojabönor, palmolja, kaffe och andra produkter som ger upphov till skogsskövling i Amazonas. Enligt lagförslaget måste de företag som vill sälja på EU:s inre marknad kunna bevisa att varorna inte bidrar till skogsskövling och mer utsläpp av växthusgaser. Producenterna kommer dessutom att satellitövervakas och måste uppge de geografiska koordinaterna så att plantagen eller boskapsuppfödningen kan kontrolleras. Om förslaget går igenom blir EU först i världen med att förbjuda import av produkter som leder till avskogning.

Förslaget har även lett till påtryckningar om att granska svensk och europeisk avskogning hårdare.