Sverige måste minska utsläppen med 20 procent i år

För att uppnå Parisavtalets klimatmål måste Sverige minska sina fossila utsläpp med 20 procent redan i år. Om målet inte uppfylls väntar ett tufft 2023, där utsläppsminskningen måste vara nästan dubbelt så stor. Det visar en ny beräkning från WWF och Uppsala universitet.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

För att Sverige ska hålla sig inom den nationella koldioxidbudgeten måste de fossila utsläppen minskas med 20 procent under 2022. Det kommer att kräva enorma förändringar inom samhället, säger Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik på WWF.

– Vi behöver kapa utsläppen enormt speciellt inom transportsektorn och delar av industrin.

Om utsläppen inte minskar med 20 procent i år kommer Sverige – för att hålla sig inom koldioxidbudgeten – behöva ta igen det nästa år. Då skulle utsläppen behöva minska med 38 procent 2023, vilket Madeleine van der Veer tror är omöjligt.

– Om Sverige inte uppfyller sina delar av Parisavtalet, vad är det då som säger att Indien ska klara det eller USA, och fler andra länder som har ännu större utmaningar med fossila bränslen? säger Madeleine van der Veer.

 År 2019 minskade de svenska utsläppen med 0,5 procent, enligt den officiella statistiken. Men då räknas inte utsläppen från biobränslen in. Dagens ETC har tidigare rapporterat om att de svenska koldioxidutsläppen från biobränslen har mer än fördubblats sedan 1990, vilket betyder att de sammanlagda växthusgasutsläppen är större idag än 1990 – trots att de fossila utsläppen gått ner. 

Trifeh Amini