Svensk Solenergi till energiministern: ”Så kan Sverige få 5 TWh solel”

I ett öppet brev till energiminister Ebba Busch (KD) skriver Svensk Solenergi hur Sverige på ett enkelt och billigt sätt kan få upp till 5 TWh extra solelsproduktion på relativt kort tid. ”Unik svensk gräns”.

”EU har på sistone kommit med många idéer för hur vi ska få till mer solenergi i Europa, bland annat att vi ska kräva solceller på byggnader. Vi har dock ett förslag som i Sverige skulle ge mycket mer solel utan att regeringen behöver tvinga någon till något”, skriver organisationen om brevet som skickades ut på luciadagen. 

Svensk Solenergi vill att energiskatten på egenanvänd el tas bort, genom att gränsen på 500KWh för solelsanläggningar försvinner. Gränsen är ett resultat av tidigare regeringars tolkningar av EU-lagstiftningen – men Sverige är nästan ensamt om att tolka lagstiftningen på detta begränsande sätt. I de flesta andra EU-länder finns inte denna övre gräns för solelsanläggningar. 

Den nuvarande gränsen innebär att de 8000 stora tak (3000 kvadratmeter och större) som finns i Sverige inte bebyggs med solcellsanläggningar enligt Svensk Solenergi. Om skatten skulle tas bort och denna takyta skulle täckas av solceller så skulle det kunna produceras 5 TWh el årligen, enligt organisationens uträkning. 

”Svensk Solenergi anser att ett borttagande av gränsen brådskar. Vi är mitt inne i en energikris och de stora taken behöver självklart ges förutsättningar att användas fullt ut”, avslutar de brevet, som ännu inte besvarats.