Studie: Majsetanol ger större utsläpp än bensin

En ny studie visar att majsetanol är betydligt klimatskadligare än bensin.

Majsbaserad etanol har under många år blandats i bensin i USA, för att minska klimatutsläppen. Nu visar en ny studie att majsetanolen är betydligt klimatskadligare än bensinen.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Dagens ETC. 

USA är världens ledande producent av biodrivmedel. Landet står ensamt för närmare hälften av den globala produktionen de senaste tio åren. 2002–2019 ökade etanolproduktionen tio gånger om, huvudsakligen tack vare introduktionen av Renewable Fuel Standard-programmet (RFS) 2005. RFS skulle kunna jämföras med den svenska reduktionsplikten. Det är ett federalt kvotpliktssystem som tvingar oljeraffinaderier att blanda bio­drivmedel, i huvudsak etanol utvunnen ur majs, i fossila transportbränslen i syfte att minska de fossila utsläppen. Sedan 2005 har ytterligare 2,8 miljoner hektar mark omvandlats till majsplantager och en stor del av all majs, 40 procent, som odlas i USA används idag till etanol. 

Nu visar en ny studie, som publicerats i ansedda tidskrift­en PNAS, att majsetanolen sannolikt ger 24 procent större utsläpp än bensinen den delvis ersätter.

Markomvandling en stor bov

– Majsetanol är inte klimat­vänligt, säger studiens huvudförfattare Tyler Lark vid universitetet i Wisconsin – Madison Center for Sustainability and the Global Environment (SAGE,) till Reuters. 

Hans forskning kretsar kring användningen av jordbruks­mark i USA och effekterna på nationens mark- och vatten­resurser. En stor del av klimatutsläppen som majsetanolen ger härrör från uppodlingen av ny och gammal åkermark. Tillverkningsprocessen, ökad användning av konstgödsel och de biogena klimatutsläpp som förbränningen orsakar är andra utsläppskällor.

Enligt en tidigare studie från USA:s jordbruksdepartement, som ofta citeras av biobränsleindustrin, ger etanol 39 procent lägre klimatutsläpp än bensin, delvis tack vare kolinbindning i mark som odlas.

– Men den studien under­skattade utsläppen vid ­markomvandling, säger Tyler Lark.

Om studien

• Studien ”Environment-al outcomes of the US -Renewable Fuel Standard” har publicerats i Pro-ceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

• Studien visar bland annat att biodrivmedlet -majsbaserad -etanol ger betydligt större klimatutsläpp än bensin. Majs-etanolen medför också negativ påverkan på vattenkvaliteten, andelen skyddad mark och -andra eko-systemprocesser i USA, enligt studien.

• Studien har delvis finansierats av miljöorganisationen National Wildlife Federation och av USA:s energidepartement, DOE.