Största problemet med solceller kan vara löst

Även om solceller är ett av de billigaste och renaste sätten att skapa energi finns det fortfarande nackdelar med dem. En av dessa är problemet att återvinna solpanelerna. Men nu kan forskare i Australien vara nära en lösning på problemet.

När solceller har nått slutet på sin livslängd måste de återvinnas. Och på grund av deras komplexa sammansättning – med flera giftiga ämnen så som kadmium – är de svåra att ta hand om och återvinna. 

I dagsläget är detta inget jätteproblem eftersom solceller har lång livstid och det är först under senare år som solceller blivit en vanligare syn på hustak och i solcellsparker. 

Men om några decennier kommer vi behöva ta hand om uttjänta solceller på en helt annan skala än idag, och de metoder vi använder för att återvinna i dagsläget är både dyra och komplicerade. 

Nu har forskare i på University of New South Wales hittat en metod som de säger ska vara både billig och miljövänlig, skriver medium.com. 

Genom att plocka bort aluminiumramen och sedan mala sönder själva solcellen och ge den söndermalda massan en sorts elchocker så kan de separera alla olika ämnen och metaller från cellen, så att de kan återvinnas. Avfallsmassan som blir över motsvarar bara 2–3 procent av den ursprungliga solcellen. 

Den kvarvarande avfallsmassan kan sedan tas om hand på en anläggning avsedd för dessa ändamål.

I nuläget återstår att testa denna metod i verkligheten, och utvärdera kostnader och hur snabbt tekniken kan skalas upp för att möta behoven. En av forskarna bakom studien har startat företaget Solarcycle för att se om teorin kan omsättas i praktik.