Storinvesterare: Inte hållbart med fossilgas

Fossilgas bör uteslutas från EU:s lista över hållbara investeringar. Det skriver en stor grupp investerare i ett öppet brev till parlaments­ledamöterna i EU.

Fossilgas bör uteslutas från EU:s lista över hållbara investeringar. Det skriver en stor grupp investerare i ett öppet brev till parlaments­ledamöterna i EU. Och kanske bör inte kärnkraft göra det heller, enligt investerarna.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

I våras antog EU ett åtgärds­paket som ska öka investeringarna i hållbara verksamheter. Som en del av åtgärdspaketet definierades vilka ekonomiska verksamheter som mest bidrar till EU:s miljömål. Tanken är att investerare ska få en guide för att kunna göra hållbara investeringar, och för att undvika greenwashing. Men den senaste listan över lämpliga investeringar har mött en hel del kritik. Framför allt för att kärnkrafts- och fossilgasprojekt finns med. Och nu sällar sig också IIGCC, Insitutional investors group on climate change, till kritikerna. Gruppen består av investerare och klimatförvaltare, som tillsammans har tillgångar på 50 tusen miljarder euro. De skriver i brevet att det är oförenligt med Europas klimatmål att märka fossilgas som en hållbar investering, enligt Euroactive. 

– Som hörnsten i EU:s hållbara finanslista skulle införandet av gas undergräva trovärdigheten för taxonomin, och för EU:s löfte om klimatneutralitet till 2050, säger Stephanie Pfeifer, VD för IIGCC, till Euroactive.

Tydlighet avgörande

Hon menar att tydlighet är avgörande, och att risken är att investerare, mot sin vilja, bidrar till att klimatmålen blir svårare att nå, istället för tvärtom.

– Risken med att inkludera gas är att kapitalet hamnar hos initiativ som undergräver en hållbar framtid, säger Stephanie Pfeifer.

Gruppen investerare har dock inte gjort samma ställningstagande när det gäller kärnkraften. En talesperson för IIGCC säger till Euroactive att kärnkraften kan bli en fråga att ta ställning till längre fram.