Solrevolutionen accelererar

När IEA i dagarna släpper en ny rapport om solelens utveckling globalt så är det en berättelse om en fortsatt ökning av solceller över hela världen.

Totalt kan solceller nu producera 946 gigawatt solel vilket på ett år blir minst 2 000 terawattimmar, TWh. (Sverige konsumerar som jämförelse totalt ungefär 140 TWh el på ett år.)

Antalet solceller i Sverige är dock bara 8 GW och produktionen på helåret runt 2 TWh.

Att Kina är störst är ingen nyhet men att landet fortsätter dominera säger en del om hur ineffektiva omställningsinvesteringarna är i Europa och USA. Fortfarande kommer tre av fyra solceller från Kina och pratar man om själva kiselcellen så kommer fem av sex från Kina.

Men mest solceller per invånare har Australien, tätt följt av Nederländerna och sen Tyskland.

Elproduktionen ökar

Globalt stod förnybar el (vatten, vind, sol och övrigt) för 29% av all el som produceras. Resten är från fossil energi. När det gäller nya installationer så står solel för 55% av ny produktionskapacitet och vindkraft för 32%.

Solens dominans ökar dessutom. Tillväxten ökade med 22% på bara ett år.

Totalt arbetar ungefär 4,3 miljoner människor med solceller på jorden. Priserna för solceller fortsätter vara låga och stora anläggningar kan nå ner till 4 kronor per watt. Det som ökat i pris är framförallt montagekostnaderna.

Sverige är ett land där priserna varierar mycket för en ny anläggning. Orsaken är troligen låg kunskap hos kunderna så många får orimligt höga prisförslag som de accepterar. Men det i sin tur kan bero på att Sverige verkar ha bland de högsta prisskillnaderna på el. Elpriset går som en jojo på börsen, oron ökar från elkunderna som vill se snabba lösningar.

Minskade utsläpp

Solcellerna har minskat utsläppen från världens elproduktion med 1060 miljoner ton koldioxid förra året. Det är extra viktigt då solceller framförallt installeras i länder som annars satsar mycket på smutsig kol och gas. Mest nytta gör solcellerna i Vietnam där smutsig elproduktion ersätts med renare, minskningen är 15% av utsläppen. Näst mest nytta gör solcellerna i kollandet Australien där utsläpp motsvarande 13 procent undvikits. I Tyskland har solcellerna pressat ut 10% av elproduktionens utsläpp.

Hur står då Sverige sig i den globala tävlingen om mer solel?

Illa tyvärr. Det finns bara två länder i Europa som är sämre än Sverige. Finland har bara installerat en tredjedel jämfört med svenska solcellsägare. Och i Norge är man klimatpolitiskt usla när det gäller solel. Sämst av alla rika länder. Bara 0,2 GW solceller är uppsatta i världens kanske rikaste land.

Johan Ehrenberg