Solel kan byggas ut rekordsnabbt

I veckan besökte branschföreningen Svensk Solenergi ETC Solpark i Katrineholm, där de arrangerade ett möte för politiker om solenergins fördelar. ”Det här är en inspirerande plats, det är roligt att ETC testar så många olika saker här, att det är på riktigt”, säger Anna Werner, vd Svensk Solenergi.

Innan mötet med politiker drog igång mötte Anna Werner och en handfull medarbetare från Svensk Solenergi ETC Solparks grundare Johan Jenny Ehrenberg för en gemensam frukost där de utbytte erfarenheter och samtalade om vad politikerna behöver ta tag i. Det handlar bland annat om förkortade tillståndsprocesser för solparker och att det behövs tydliga besked om var solparker kan beviljas.
– Om vi inte får bygga solparker på högvärdig jordbruksmark är det okej, men det måste vara tydligt definierat, säger Anna Werner.


Idag finns även solcellssystem som möjliggör fortsatt jordbruk parallellt med produktion av solel; agrivoltaics eller solsambruk.
– Sverige bör snarast bestämma hur mycket livsmedel en åker måste ge för att lantbrukaren samtidigt ska få producera lönsam el på den, fortsätter Anna Werner.
Den fråga både hon och Johan Jenny Ehrenberg hoppas att politikerna tar tag i skyndsamt är att ta bort skatten på egenproducerad el.
– Det skulle kunna tryckas in redan i höstbudgeten, det skulle kunna gå hur fort som helst om bara den politiska viljan fanns.

Kan gå fort att bygga ut

Svensk Solenergi efterlyser även ett nationellt mål och en handlingsplan för solel och menar att 15 procent av svensk el borde komma från solen 2030.
– Jag har jobbat som vd i fyra år och under den perioden har andelen solel mer än tredubblats. Målet 15 procent är minst sagt rimligt. Solkraft är det kraftslag som går allra fortast att bygga ut och det är dessutom billigast.
15 procent motsvarar enligt många cirka 30 TWh år 2030, och för att nå dit tänker sig Svensk Solenergi att 12 av dessa TWh ska komma från solceller på tak och 18 TWh från solceller på mark.
– Den mark som då skulle tas i anspråk motsvarar 0,06 procent av Sveriges yta. Det är mindre än den yta Sveriges golfbanor upptar idag, säger Anna Werner.

”Målet måste ställas högre”

Johan Jenny Ehrenberg håller med om de krav Svensk Solenergi driver gentemot politiker, men menar att målet måste ställas betydligt högre.
Hen konstaterar att vi får 120 000 TW från solen just nu, vilket ska jämföras med att vi behöver 18 000 TW globalt, för hela jordens elförsörjning.
– Målet måste vara att göra all el vi behöver, förutom vattenkraft och vindkraft, med solel. För att nå dit behövs fem års dubblering av solcellsproduktionen.
Och inte heller om vi mot förmodan skulle ta bort alla andra kraftslag och enbart förlita oss på solel skulle en särskilt stor del av landet behöva tas i anspråk.
– Om vi tänker oss att Sverige behöver 150 TWh krävs solceller på en yta stor som halva Öland. Vi har så mycket mark som passar utmärkt för att sätta upp solceller på. I Hultsfred bygger vi till exempel just nu en solcellspark på en gammal parkeringsplats.

Solen är förutsägbar

Anna Werner och Johan Jenny Ehrenberg är överens om solenergins fördelar. Förutom att det är ett kraftslag som är både billigt och möjligt att bygga ut snabbt är det ett förutsägbart energislag med bra verkningsgrad som är möjlig att lagra i batterier.
– Det är rätt irriterande att höra okunniga argument om att solelen är väderberoende. Så är det inte. Förutom att det ofta är för mörkt i Sverige under januari–februari, får du el så länge solen är uppe varje dag, oavsett om det är kallt, molnigt eller disigt. Solen är väldigt förutsägbar!
Hon menar att solelen dessutom är en nyckel för framtida krisberedskap.
Johan Jenny Ehrenberg konstaterar att 70 procent av klimatutsläppen kommer från fossil förbränning, vilket helt kan ersättas med el.
– Löser vi inte energifrågan kan vi inte lösa klimatfrågan, och energi är jättelätt att lösa!

Hur snabbt ska detta genomföras?

Efter att Anna Werner och Johan Jenny Ehrenberg berättat om solenergins fördelar och inbjudna politiker fått se solparken och ställa frågor, var stämningen inspirerad.
– Numera är det så kul att prata om solenergi, för alla inser att det här verkligen är den stora lösningen. Nu handlar diskussionen inte om OM vi ska göra omställningen utan hur snabbt och hur den ska genomföras, säger Johan Jenny Ehrenberg.
– ETC Solpark är på riktigt inspirerande! Jag har varit här förut och jag rekommenderar alla att komma hit minst en gång om året. Här händer det hela tiden nya saker, det finns så mycket att ta del av att man lätt kan fördriva en hel dag, säger Anna Werner.