Solcellsboom i Sverige – rekordmånga nya anläggningar

De höga elpriserna har ökat intresset för att göra egen el. Och första kvartalet 2023 slog rekord – antalet ansluta solcellsanläggningar ökade med 160 procent, skriver Dagens Industri.

Förra året blev ett rekordår för nya solcellsanläggningar och trenden ser ut att hålla i sig med besked. Första kvartalet detta år anslöts 23 200 nya solcellsanläggningar enligt siffror från Svensk Solenergi, skriver Dagens Industri.

”Det är den hösta noteringen någonsin för ett kvartal. Bara under mars månad anslöts 9700 anläggningar”, skriver Anna Werner, vd för Svensk solenergi i ett pressmeddelande. 

Enligt Anna Werner behövs nu fler insatser från elnätsföretagen, som behöver bygga ut elnätet och införa smartare digitala lösningar för att kunna utnyttja solenergins potential.

 – Elnätsföretagen är alla kraftproducenters gate keepers. Att de nu växlar upp och ökar anslutningstakten av landets än så länge minsta kraftslag är mycket positivt för elmixen som blir mer diversifierad, mer närproducerad och fortsätter tränga undan el på kontinenten från kraftslag med högre utsläpp av koldioxid per producerad kWh el, säger Anna Werner.