Så smutsig kan din el vara

I Sverige skryter de flesta elbolagen om att de har "grön el". Men det är ofta inte sant. Elen som köps in är istället en mix av den el som produceras i Norden och för 2021 ser den ut såhär.

55,11 procent av elen är fossil, 32,06 procent är kärnkraft och bara 12,83 procent är förnybar.

Det är den mixen man köper om man har ett elbolag med vanligt elavtal.

Orsaken till den höga andelen fossilt är att svenska elproducenter som har ren el säljer sina ursprungsmärkningar på marknaden. Det betyder att kolkraft i Tyskland kan köpa en sån ursprungsmärkning – en ursprungsgaranti – och därmed klassa sin smutsiga el som ren till sina kunder. Medan producenten i Sverige då omvandlar sin rena vind eller vattenkraft till smutsig el genom att ha lämnat plats för smutsig kolel i systemet. Anledningen är att de får betalt för ursprungsgarantin.

Det här är en viktig information, många av de som säger sig producera ren el, kan sen i själva verket sälja smutsig sådan.

Det enda sättet att veta om man köper ren el är att köpa el som märks Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen. 

Det är Energimarknadsinspektionen som räknar ut elmixen och den kallas då för residualmix.

Det här kan naturligtvis vara förvirrande och det är nog också själva tanken med det hela. Ingen vill ju kalla sin el smutsig, men säger man ”residualmixen” så förstår få vad man menar.

Men för elköpare är det viktigt att välja rätt.

Bra Miljöval innebär att man garanterar att det är ren el hela vägen.

Och ETC el har bara 100% Bra Miljövalsel.

Det är vi och några få elbolag till som är såpass rena i elmixen.

Alla andra säljer smutsigare el.