Så mycket energi kan flytande solceller ge

Många av världens konst­gjorda vattenreservoarer har en stor outnyttjad potential att härbärgera flytande solcellsanläggningar. Det visar ny forskning. Men även om intresset för tekniken ökar internationellt så är intresset svagt från svenska damm­ägare. – Jag tycker att vi behöver ha den här debatten även i Sverige, säger Conny Udd på konsultbolaget Sweco.

Den här texten publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

Solen levererar oförtröttligt mer än tiotusen gånger mer energi till jorden än vad vi människor gör av med. Så hur ska vi göra för att fånga upp mer av den? Med hjälp av flytande sol­paneler, är svaret från forskare vid bland annat Göteborgs universitet.

I en ny studie har de för ­första gången beräknat hur mycket el som skulle kunna produceras globalt om så gott som alla stora konstgjorda vattenreservoarer delvis täcktes med flytande solpaneler.

Om så mycket som 30 procent av reservoarernas yta utnyttjades – dock högst 30 kvadratkilometer per reservoar – skulle det kunna tillgodose 40 procent av världens nuvarande elförbrukning. Dessutom skulle det ge en minskad avdunstning motsvarande nästan 300 miljoner människors vattenkonsumtion och därmed en tryggare vattenförsörjning, enligt studien.

– Sådana här studier är bra. De övar oss att tänka i nya ­banor, säger Conny Udd, chef för division energi och ­industri på arkitektur- och teknik­konsultföretaget Sweco.

Projekt i Uganda

Företaget undersöker för närvarande möjligheterna att installera flytande solceller på vattenreservoarer i Uganda, ett projekt delfinansierat av svenskt bistånd.

– Men varje projekt kräver sin egen förstudie. Det är bland annat viktigt att säkerställa att man inte påverkar den biologiska mångfalden på ett negativt sätt, genom skuggning eller ändrade strömmar till exempel, säger Conny Udd.

Några ekologiska effekter av det här slaget har inte tagits i beaktning i den globala studien, annat än i begränsningen av solpanelstäcket till 30 procent av vattenytan. Forskarna beräknade även hur mycket el som skulle kunna produceras om endast 10 procent av ytan täcktes, och kom fram till att det skulle kunna ge motsvarande nästan en femtedel av dagens globala elanvändning.

Läs hela artikeln på Dagens ETC.

Kristoffer Dittmer