Så kan elbilar hjälpa till att stabilisera elnäten

Att elbilarnas batterier kan hjälpa till att balansera upp spänningsvariationer i elnäten och kapa effekttoppar är inte en ny idé. Men nu har tekniken så sakteligen börjat komma ut på riktigt. Göteborg energi har i nuläget tre projekt rullande för att se hur det fungerar i praktiken.

De kommande tio åren kommer Göteborgs effektbehov att öka med runt 600 MW, alltså motsvarande Malmös effektbehov, skriver Tidningen Energi. 

–  Det är bakgrunden till vår handelsplats för flex, Effekthandel Väst. Och i den kommer även bilbatterier bli en viktig resurs för att stärka elnätet, säger Therese Caesar, ansvarig för flexibilitet på Göteborg Energi.

Enligt henne finns det tre stora nyttor för elnätet med Vehicle to Grid, eller V2G, som tekniken kallas. 

• Att kunna ta bort lokala flaskhalsar i elnätet. 

• Använda batterierna för att kapa effekttoppar

• Att balansera spänningsvariationer som kan uppstå när det till exempel finns många solceller lokalt. 

Göteborg Energi testar tekniken tillsammans med  Polestar och Volvo Cars, som har sex sytcken bilar med dubbelriktad laddning i projektet. 

– Vi har undersökt tekniken under många år, men det senaste året har bilindustrin vaknat till, säger Therese Caesar. Här ska vi undersöka hur den dubbelriktade laddningen kan användas, hur den kan anslutas och hur elkvaliteten kan säkras.

Ett större projekt tillsammans med Polestar är på väg att rullas ut där de ska utforska olika affärsmodeller för V2G. 

– Vi ska också undersöka vad en elbilsägare behöver få i ersättning för att låta bilen stå när det behövs och istället stödja stabiliteten.

Det tredje projektet har fått det uppmuntrande namnet PEPP (Public EV Power Pilots) där möjligheten att låna energi från parkerade bilar i garage och en bilpoolstjänst ska undersökas. 

Idag finns det runt 30 000 laddbara elbilar Göteborg, skriver Tidningen Energi. Om de prognoser som finns stämmer så skulle det kunna vara 100 000 till år 2030. 

Har bilarna en genomsnittlig kapacitet på 60 kWh så ger det ett rullande energilager på runt 6 GWh i Göteborg. 

Eftersom en bil står still i snitt 90 procent av tiden finns här en stor kapacitet att utnyttja. 

Än så länge tror dock Therese Caesar att det kommer dröja ett tag innan V2G slår igenom. 

– Om fem-sex år kommer det nog rullas ut bredare, säger hon.