Så kan du sänka priset på el – utan att ha timprisavtal

Det finns faktiskt ett sätt att sänka elpriset även om du inte har timprisavtal – och tillsammans kan vi sänka utsläppen även för de som inte har fossilfri ETC El.

Just nu är det flera saker som tillsammans ligger bakom de höga elpriserna. Kriget i Ukraina har gett högre bränslepriser i hela Europa. Vädret, den ekonomiska konjunkturer, export av el till andra länder och hur hög efterfrågan på el är påverkar också priset. 

En del har möjlighet att byta till timprisavtal och styra sin elförbrukning till de timmar på dygnet då priset är som lägst, men för många är ett timprisavtal inte fördelaktigt. 

Har du rörligt månadspris – som de flesta av ETC Els kunder – finns det ändå saker som vi tillsammans kan göra för att få ned priset på el. 

Vi på ETC El köper nämligen in el till timpris, oavsett vilka avtal våra kunder har. Och månadspriset beräknas sedan som ett snittpris på all el som köpts in under månaden. 

Om vi då tillsammans kan styra så stor del som möjligt av vår förbrukning till de timmar som priset är lågt så sänker det snittpriset för hela månaden.

En annan sak vi kan göra är att sänka vår förbrukning totalt – och det har vi gjort! Under december 2022 förbrukade ETC Els kunder 30% mindre el än normalt! Det får också fler positiva effekter, ju mindre el vi förbrukar desto stabilare blir elnätet och det får också positiva effekter för klimatet. Även om ETC Els el är fossilfri så får en minskad elförbrukning den effekten att fossilfri el slår ut smutsig el, genom till exempel export till utsläppsländer som Polen och Tyskland.