Så får du bäst ekonomi av batterier

Den som har solceller på eget tak kan idag enkelt installera en batterianläggning som stöder solelen. Men hur ska man bäst använda batterierna för den egna ekonomin och klimatet? Johan Ehrenberg reder ut de olika möjligheterna.

Solceller är klimatrena och ekonomiskt mycket lönsamma för den som kan ha dem på egen tomt. Orsaken är att solel hemma inte kostar användaren något efter installationen. Det man undviker är:

1. Energiskatten på 39 öre per kWh.
2. Överföringsavgiften från nätägaren på ca 30 öre.
3. Köp av el som kostat 1-2 kr per kWh under år 2022. Låt oss räkna utifrån 2 kr då elen knappast blir billigare kommande år.
4. Eftersom man inte köper något finns heller ingen moms att betala.

Sammantaget betyder det att en kilowattimme solel som används av ägaren sparar 3,20 kr åt ägaren, jämfört med att köpa el. Men solägaren får också betalt för den el man exporterar ut på nätet de timmar då man inte kan konsumera all el taket producerar.

Den ekvationen ser ut såhär.

1. Elbolaget köper elen för 2 kr.
2. Elnätsbolaget betalar elnätsnytta med ca 5 öre.
3. Från Skatteverket får man ett avdrag på 60 öre per exporterad kilowattimme. Detta gäller upp till 30 000 kWh och så mycket exporterar inte en vanlig solcellsägare.
4. Det är ingen moms på småskalig solel man exporterar upp till 80 000 kr. En summa få når upp till.


Sammantaget betyder detta att man tjänar 2,65 kr per kilowattimme när man exporterar elen man inte använder själv. Observera att detta gäller en viss timme. Några timmar senare kan priset vara ett helt annat, men principen är densamma.

Det är nu batterierna kommer in i bilden. Batterier ändrar nämligen ovanstående ekonomi till något ännu bättre. Man kan spara solel och använda den senare, man kan exportera mer solel när det är som lönsammast och man kan köpa billig el på natten och sälja den dyrt på dagen eller använda den själv. Och man har 50% i bidrag om man köper batterier till sin egen el användning. (Som mest 50 000 kr).

Läs hela artikeln på klokahem.etc.se

Vill du sätta upp solceller – även om du inte har eget tak?