Ryssland pressar EU – vill underminera klimatarbete

De har återkommande haft möten med viktiga tjänste­män och beslutsfattare inom EU. Och de har plöjt ned ­miljontals euro för att få igenom sina krav. Franska Greenpeace har kartlagt lobbyismen som riskerar att underminera EU:s klimat­arbete.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

En moonwalk för miljö och klimat. Illusionen av att röra sig framåt när man egentligen backar. Det är vad EU:s taxonomi för hållbara investeringar kan visa sig bli om EU-kommissionen får som den vill och fossilgas och kärnkraft inkluderas i den.

Hur EU slutligen ställer sig till kommissionens förslag får vi veta först i juli. Frågan måste först tröskas igenom två EU-parlamentsutskott samt hela parlamentet. 

”Sker i det fördolda”

Men redan nu kan Greenpeace i en färsk rapport visa hur de tre ryska energijättarna Gazprom, Rosatom och Lukoil via dotterbolag, så kallade joint ventures och lobbyorganisationer stämt möten och tryckt på EU-tjänste­män för att gas och kärnkraft ska inkluderas i taxonomin.

– Företrädare för energibolagen har haft möten med EU-tjänstemän eller kommissionärer för att påverka dem att inkludera gas och kärnkraft. Vi har kunnat visa att representanter för bolagen träffat höga före­trädare för EU-kommissionen vid minst 18 tillfällen, säger Rolf Lindahl, talesperson för klimat och energi vid svenska Greenpeace.

– Lukoil ingår in lobbygruppen Fuels Europe som är en av de största ­taxonomilobbyisterna inom EU och har lagt ned över tre miljoner euro på lobbying i frågan, lägger han till.

Pratar vi pengar under bordet till tjänstemän och kommissionärer?

– Det är inget vi kan bekräfta nej, men mycket sker i det fördolda. Vi har indikationer på fler möten och kontakter men har inte kunnat belägga allt.

Oklart med sanktioner

Initiativet till granskningen togs av Greenpeace Frankrike efter Rysslands invasion av Ukraina. Sedan dess har mycket hänt. Inte minst har i princip hela EU enats om behovet av att frigöra sig från sitt beroende av rysk energi. Vilket gör att en av farhågorna som rapporten uttrycker – ökade ryska intäkter på totalt fyra miljarder euro per år genom ökade gastransporter till EU om gasen inkluderas i taxonomin – kanske inte längre är lika brännande aktuell.

– Vi får se hur sanktionerna faller ut. Mycket är ännu oklart, bland annat hur olika medlemsstater kommer att förhålla sig i frågan. Dessutom är det oljan man först går på. Gasen ligger längre fram i tiden. Sedan har vi uran och kärnkraft. Där är sanktioner inte ens på bordet, säger Rolf Lindahl.

– Men även om EU gör sig fri från ryska intressen har deras lobbyverksamhet kring gas bidragit till att vi riskerar att låsa fast oss i det fossila.

Hur ser ett worst case-­scenario om fossilgas och kärnkraft inkluderas?

– Vi är redan där. Lobbyisterna har redan fått som de vill. Vi har inte monterat ned vår ­fossila infrastruktur. Att nu ge ­ytterligare incitament för går­dagens energi­lösningar är skadligt för både klimat och miljö och riskerar att förvärra situationen ytterligare och bromsa omställningen till förnybar energi.

Tydlig skiljelinje

I skrivande stund verkar det som att en majoritet av EU-parla­mentarikerna kommer att rösta för att inkludera fossilgas och kärnkraft. Hos de svenska representanterna i parlamentet går det en linje mellan V och MP å ena sidan och M, L, KD och SD å den andra. C och S tycks ännu tänka på saken.

– Jag kommer inte att rösta för att klassa fossilgas och kärnkraft som hållbara investeringar, inte ens under en övergångsperiod. Det är absurt att tro att aktörer som vill göra progressiva, gröna investeringar skulle vara intresserade av att ha med fossilgas och kärnkraft på listan över möjliga investeringssektorer, säger EU-parlamentariker Malin Björk (V).

”Hoppas på stopp”

Pär Holmgren (MP) tycker att tanken bakom taxonomin är god, att pengar riktas om från ohållbart till hållbart. Men att inkludera fossilgas och kärnkraft anser han underminerar hela förslaget. 

– Jag hoppas vi kan stoppa det. EU-parlamentet borde bestå av 353 ledamöter som förstår allvaret i det beslutet vi har framför oss. Dessutom har Tyskland nyligen ändrat sig, så chansen att stoppa förslaget i ministerrådet har ökat markant, säger han.

Jessica Stegrud (SD) kommer däremot att rösta för. Särskilt efter att EU på onsdagen tog ytterligare steg mot att fasa ut import av rysk fossilgas. I praktiken handlar det om ett ­investeringspaket på 210 ­miljarder euro fram till 2027 med syfte att byta ut rysk energi mot förnybart, mot ­infrastruktur för vätgas och mot flytande fossilgas.

– Taxonomin kommer ­således i praktiken endast inkludera icke-ryska gasprojekt, vilket vi som princip stöder. Till skillnad från många andra partier har vi alltid kämpat för energisäkerhet, stabila priser och geopolitiskt oberoende, säger hon till Dagens ETC.

Adolfo Diaz