Ny rapport: Solceller sällan bakom bostadsbränder

Under perioden 2018-2022 skedde 3500 elrelaterade bränder i bostäder, enligt en rapport från Elsäkerhetsverket. Endast 14 av dessa, eller 0,4%, orsakades av solceller.

Sett till det totala antalet bränder eller brandtillbud i byggnader är andelen ännu lägre – totalt ryckte räddningstjänsterna ut 54 194 gånger under de fem åren. 

I 5 av de 14 fallen orsakades branden av ett batteri som hörde till solcellsanläggningen. Utryckningarna på grund av laddbara produkter har ökat med 42 procent under perioden, skriver Svensk Solenergi. Den främsta orsaken till elrelaterad brand är felanvändning av spis, och ofta startar bränderna i eluttag och i köket, enligt rapporten.

Det saknas statistik över hur många solcellsanläggningar som finns installerade på bostadshus, skriver Svensk Solenergi. Men under perioden fanns i snitt 65000 anläggningar med en effekt under 20 kWh, av vilka en stor andel rimligen sitter på bostadshus. Risken för brand orsakad av solceller är med andra ord väldigt liten.