Ny kärnkraft kan kosta dubbelt så mycket som man tidigare trott

Enligt en ny bedömning från Vattenfall kan de tidigare prognoserna om kostnaderna för ny kärnkraft ligga kraftigt i underkant, rapporterar SVT. De 400 miljarder som aviserats för utbyggnad av kärnkraften kommer inte att räcka.

Energimyndighetens prognoser bygger på att el från nya kärnkraftverk kommer att kosta mellan 55 och 60 öre per kilowattimme. Men de prisuppgifter som Vattenfall fått in från leverantörer av reaktorer tyder på att priset kommer landa på mellan 90 och 112 öre per kilowattimme för en första storskalig reaktor, skriver SVT. 

Detta kan jämföras med 35 öre per kWh för vindkraft på land. 

– Kostar kärnkraften en krona per kilowattimme, ser det inte ut som det kommer byggas någon ny kärnkraft alls, säger Martin Johansson, enhetschef på Energimyndigheten till SVT.

I Tidöavtalet aviserades kreditgarantier på 400 miljarder för ny kärnkraft, men nu säger både regeringen och Vattenfall att de pengarna inte kommer att räcka. Ännu mer stöd och subventioner kommer att krävas – och det är tveksamt om det kan byggas reaktorer utan dem. 

– Det är en grundbult att staten går in och delar risken med oss, säger Desireé Comstedt, chef för affärsutveckling kärnkraft på Vattenfall, till SVT.