EU-lag: solceller blir obligatoriskt på nya byggnader

”En enorm milstolpe”. Så kallas EU-lagen om att nya byggnader från år 2026 måste ha solceller. Lagen gäller också offentliga byggnader som senast år 2030 ska ha utrustats med solinstallationer retroaktivt.

I tisdags antogs en ny lag – EU Solar Standard – i EU-parlamentet. Lagen, eller förslagen, är en del av direktivet om byggnaders energiprestanda och kommer att ställa krav på solenergiinstallationer i hela EU. Solceller måste i enlighet med förslagen integreras i alla nya kommersiella och offentliga byggnader från 2026. Senast 2030 måste samtliga offentliga byggnader, nya som gamla, vara utrustade med solceller.

Senast 2029 ska även nya bostadshus ha solceller på taken. Från och med 2032 gäller detsamma för bostadshus som genomgår en större renovering.

Jan Osenberg, politisk rådgivare på branschorganisationen Solar power Europe, kallar lagen ”en enorm milstolpe”:

– Lagen lägger makten i medborgarnas händer och kommer att ta energiövergången till de platser där vi sover, arbetar och bor, säger han i ett pressmeddelande.

Stor majoritet röstade för

Enligt EU-kommissionen står byggnader inom EU för 40 procent av den totala energiförbrukningen och 36 procent av växthusgasutsläppen. Direktivet syftar till att minska utsläppen och energiförbrukningen i linje med hållbarhetsmålen för 2030.

Förslagen röstades igenom med 370 ja-röster, mot 199 nej och 46 nedlagda.

Nu återstår bara för ministerrådet att formellt godkänna den nya lagen.

Lagen EU Solar Standard
  • Lagen EU Solar Standard väntas träda i kraft gradvis från 2026.
  • Lagen är en del av direktivet om byggnaders energiprestanda, som i sin tur är en del av EU-kommissionens Fit for 55-paket från 2021.
  • Undantag ges för historiska byggnader och jordbruksbyggnader. Medlemsländer kan också utesluta byggnader av särskilt arkitektoniskt eller historiskt värde, tillfälliga byggnader, kyrkor och platser för tillbedjan.