Nu gör ETC Bygg el – med solceller direkt på bygget

När arbetet är klart kan solcellerna flyttas till nästa bygge eller upp på taket på det färdiga huset.

ETC Byggs hyreshus har taken fulla med solceller. Men under arbetets gång med att bygga husen används en massa el. Bland de första i den svenska byggbranschen har nu ETC Bygg börjat göra byggelen själv. Med solens hjälp.

Byggel kommer via tillfälliga ledningar nätägaren drar för att man ska kunna använda maskiner och utrustning som använder el.
De anställda på byggarbetsplatsen har också särskilda byggbodar för mat, omklädning och kontor i väntan på att husen reses.

Därför har ETC Bygg nu solceller på en byggbod som redan innan husen är klara levererar el till bygget och riktigt soliga timmar faktiskt också kan exportera el.

När bygget är klart kan solcellerna flyttas till nästa bygge eller kanske upp på taket på det färdigbyggda huset.

Läs mer här.