Namninsamling för gröna avdraget

Svensk Solenergi har startat en namninsamling för att det gröna avdraget ska gälla alla stationära hembatterier oavsett hur de används. Listan ska lämnas över till finansminister Elisabeth Svantesson (M).

En tolkning som Skatteverket gjort av inkomstskattelagen innebär att småhusägare inte är berättigade till grönt avdrag om batteriet används till något annat än att lagra egenproducerad el. Detta innebär att  stationära hembatterier inte kan utnyttjas till sin fulla potential och användas till frekvensstabilisering och arbitragehandel, skriver Svensk Solenergi.

Nu har organisationen startat en namninsamling för att uppmärksamma regeringen på detta. Svensk Solenergi vill att inkomstskattelagen ändras så att det blir tydligt för Skatteverket, och alla andra, att alla stationära hembatterier ska vara berättigade grönt avdrag.