Mer lönsamt att skaffa solceller på taket

Nu höjs gränsen för momsbefrielse från 30 000 kronor till 80 000 kronor. Det innebär att det nu är läge att fylla taket med solceller, skriver svensksolenergi.se

Innehavare av solelanläggningar som tidigare varit momspliktiga på grund av att försäljning av el samt andra varor och tjänster överstigit 30 000 kronor kan nu undantas så länge försäljningen ligger under 80 000 kronor. 

Dessutom definieras man som mikroproducent även om man säljer mer el än man köper per år. Detta gör att det nu är mer lönsamt för privatpersoner och små näringsidkare att skaffa större solcellsanläggningar för att sälja sitt överskott av el. 

Ändringarna infördes den 1 juli i år och gäller för 2022, skriver svensksolenergi.se

Skattereduktionen gäller för
  • Maximalt 30 000 kWh per år
  • Maximalt för den mängd el som köpts in under ett år

Inkomstskatt på inkomst från bostad

  • Om försäljningen av el och andra inkomster från privatbostaden (t.ex. uthyrning av bostad eller försäljning av produkter) uppgår till mer än 40 000 kronor per år ska inkomstskatt betalas på det belopp som överstiger 40 000 kronor.
  • Skattesatsen är 30 %.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida: 

https://www.skatteverket.se/foretag/moms/momsregistrering/momsbefrielseforforsaljningpahogst80000kr.4.3152d9ac158968eb8fd1efe.html