Många solcellsproducenter kan slippa höjda nätavgifter

Idag slipper små elproducenter betala för att de matar in el i nätet. Avgiftsrabatten strider mot EU-regler enligt Energimarknadsinspektionen, som nu ålägger alla nätägare att ta fullt betalt. – Vill staten ge stöd eller incitament för någon typ av elproduktion, som exempelvis förnybar energi, så får de göra det på andra sätt, säger Anna Carlén, analytiker på Ei.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

Sedan 2010 har små producent­er av egen el helt eller delvis slupp­it betala avgift för den el de matat in i nätet, i enlighet med den svenska ellagen. Nu har Energimarknadsinspektionen, Ei, undersökt avgifts­rabatten och kommit fram till att den är otillåten.

– Vi bedömer att de reducerade nätavgifterna står i strid med Elmarknadsförordningen, som är en gällande EU-förordning och därmed har företräde framför nationella bestämmelser, säger Anna Carlén som är analytiker på Ei.

Det betyder, enligt henne, att det från och med nu blir dyrare för alla nätanslutna små elproducenter att producera egen grön el.

– Reglerna utgår från att alla nätanvändare ska betala för sina faktiska kostnader. Vill staten ge stöd eller incitament för någon typ av elproduktion, som exempelvis förnybar energi, så får de göra det på andra sätt, säger Anna Carlén.

Noll avgift

Men de flesta av landets runt 130 000 elproducenter med en solcellsanläggning på taket kan sannolikt andas ut. Enligt de nätbolag som Dagens ETC talat med så kommer av allt att döma villaägare med samma säkringsnivå för köpt och såld el – gissningsvis 98–99 procent av alla småhusägare med solceller – även fortsättningsvis slippa betala så kallad inmatningsavgift.

Mälarenergi är ett av de nätbolag som tidigt meddelade kunderna att de inte tänker begära in någon årlig inmatningsavgift från små producenter av egen el.

– Det beslutet grundar sig på att de kostnader vi har idag för inmatningen ligger nära noll, säger Helena Olssén, strategi­chef på bolaget.

Även Vattenfall, som är en av Sveriges tre stora nätägare, ger klart besked om att villaägare som även köper el inte kommer att drabbas:

– Beslutet innebär inga höjningar för villaägare, bostadsrättsföreningar eller jordbruk. För rena producenter under 1 500 kilowatt – som tidigare åtnjutit subventionen – kommer det innebära en höjning. Det berör framförallt småskalig vatten- och vindkraft, säger Jakob Eliasson, chef för affärs­optimering vid Vattenfall Eldistribution.

På Ellevio säger även Paul Göransson, som arbetar med prisfrågor på nätbolaget, att de som har samma säkringsnivå för köpt och såld el inte berörs av Ei:s bedömning.

– Inte i dagsläget, då vi inte ser att de driver kostnader för oss.

Analys pågår

Det tredje av de stora nätbolagen, Eon, har enligt Gustav Wengen, avdelningschef på Eon Energidistribution, ännu inte tagit något beslut utan analyserar ”hur det kommer att slå”.

Gustav Wengen hävdar, precis som Ei, att nätbolagen inte kommer att tjäna mer pengar för att avgiftsrabatten för mindre producenter försvinner.

– Fram till nu har andra kunder fått betala för att vissa producenter haft rabatterad avgift. Vi kommer inte att kunna ta in mer pengar för att den här regeln ändras, eftersom vi har en intäktsram som är ­densamma som tidigare, säger han.

Vet du hur många av era kund­er som det här kan beröra?

– Nej, men det är många villa­kunder som har samma säkring för sin produktion och sitt uttag, och de kommer inte att beröras i samma utsträckning, säger Gustav Wengen på Eon.

Orättvisor

Paul Göransson på Ellevio ser däremot en framtida risk för kostnadsökningar för elnät­bolagen när allt fler i ”vissa områden” skaffar solceller på taket.

– Ett hypotetiskt exempel är när alla villor i Täby har sol­paneler under juli då de är bortresta och solcellerna producerar som mest utan att det finns behov. Då behöver vi ha system och hantering för detta vilket kanske kan komma att kosta pengar, säger han.

Ellevio ser hellre att dessa kostnader ”påförs de kunder som orsakat kostnaden”.

– Kunder som inte har råd eller möjlighet att skaffa solceller ska inte behöva betala mer för att någon annan skaffat solceller, säger han.

Bengt Stridh, solcellsforskare på Mälardalens högskola, prövar att vända på resonemanget.

– Eller så kan man se det som orättvist mot de som tar pengar ur egen ficka och installerar solceller för att vi ska få mer förnybar elproduktion som samhället behöver, i jämförelse med de som inte gör något, säger han.

– All ny elproduktion sänker elpriset för alla, men det är de aktiva som får betala notan medan de passiva åker snålskjuts, tillägger han.

”Absurd situation”

Johan Ehrenberg, vd för ETC Sol och grundare av Dagens ETC, där han på ledarplats nyligen kritiserat Energimarknadsinspektionens beslut, anser att det bromsar den pågående solelsexpansionen.

– Idag är det få som drabbas, men för framtiden blir det bara de stora elproducenterna som får chansen att vara med att skapa den stora mängden solel vi behöver.

– Vi får en absurd situation där de som vill och kan göra maximal klimatnytta bromsas. Elnätspriset kan nu bli så högt att den som gör mer el än man konsumerar förlorar på det, tillägger han.

Han tar exemplet med ett hemman där alla tak fyllts med solceller, och elexporten uppgår till 30000 kilowattimmar per år.

– Med normalt elpris tjänar man då 30 000 kronor men om nätägaren tar betalt för exporten motsvarande den säkring man måste ha så går i princip hela den inkomsten till nätbolaget.

Hotar bolagens affärsmodeller

Enligt Ei och nätbolagen gör det intäktstak som reglerar hur stor vinst elnätbolagen får ta ut att bolagen inte kommer att tjäna något på att vissa får högre avgift.

– Men i förlängningen är det ju bara för elnätsägaren att hävda att de måste investera en massa så att taket måste vara högre. Bolagen har vunnit alla strider mot Ei kring pris­regleringen hittills.

Enligt Johan Ehrenberg är den pågående solcellsrevolutionen ett hot mot elbolagens affärsmodeller.

– Se på Tyskland. De stora tyska energijättarna har gått från dominerande karteller till bolag som till följd av den stora solproduktionen nu måste anpassa sin produktion efter solels­produktionen. Energi­bolagen har förlorat makt. Men solelen i Tyskland är så stor idag att den inte går att bromsa.

Karin Holmberg

Nya regler för nätavgifter

Hittills har alla elproduktions­anläggningar med inmatad effekt om högst 43,5 kilowatt och högst 63 A ­säkringsabonnemang helt sluppit betala inmatningsavgift.

Ägare till anläggningar som ­producerar upp till 1 500 kilowatt har haft reducerad avgift.

En normalstor solcellsanläggning på en villa är på 10 kilowatt, ­motsvarande cirka 50 m2.

Från och med nu är nätägare enligt Energimarknadsinspektionen tvungna att ta ut avgift som speglar de ­”faktiska kostnaderna” för inmatning av el, av alla som äger en ­elproduktionsanläggning.

Många nätbolag tänker inte debitera producenter med samma säkringsnivå för köpt och såld el. Ei har ännu inte prövat om noll kronor kan spegla de ”faktiska kostnader” avgiften enligt dem ska täcka.