Konfliktälskande medier bromsar den gröna omställningen

Denna sorts konflikter är njutbara för medier vars konfliktsökande förväntas ge lönsam uppmärksamhet. Men just detta konfliktsökande hotar utvecklingen.

Denna sorts konflikter är njutbara för medier vars konfliktsökande förväntas ge lönsam uppmärksamhet. Men just detta konfliktsökande hotar utvecklingen.

Den här ledaren publicerades ursprungligen i Dagens ETC

Allt flera regeringschefer talar om klimathot. Men det är skillnad på att uttala ambitioner och att kunna leda människor genom de förändringar och konflikter man måste igenom för att undvika risken för ohanterligt snabba klimatförändringar.

De som förstår detta bäst är de reaktionära som stör utvecklingen av förnybar energi.

Solel påstås ha blivit billig tack vare tvångsarbete. Nya elledningar eller vindkraftverk skadar natur när deras torn byggs och de dödar dessutom fåglar. Biogasbilar, säger en statlig utredning, ska inte längre klassas som miljöbilar. Svårigheten att återvinna vindkraftverkens blad skapar avfallsproblem. Om elbilar sägs att de ger mer kolkraft eller att deras batterier motiverar litiumgruvor i Portugal som leder till skövling av naturen där gruvorna anläggs.

Denna sorts konflikter är njutbara för medier vars konfliktsökande förväntas ge lönsam uppmärksamhet. Men just detta konfliktsökande hotar utvecklingen. När de som litat på att förnybar energi är lösningen på världens stora problem, och som stolta investerat i solceller, får höra att de gynnat arbetsläger blir de ledsna. De som förstått att biogasproduktion av jordbruksavfall undviker metanutsläpp och samtidigt ersätter fossila drivmedel, får höra att deras bilar inte längre är miljöbilar blir de förvirrade. De som har köpt elbilar vill inte bidra till kolkraftverk eller ”skövlande” av natur.

Konfliktsökande medier hjälper till att bromsa utvecklingen. De som njuter mest av att frossa i uppblåsta konflikter är de som vill slippa ta ansvar. De som passivt vill luta sig tillbaka och säga: ”Det spelar ingen roll vad jag gör, det blir ändå fel.”

Det är just när dessa konflikter beskrivs som det krävs ledarskap. Utövat av forskare, politiker och medier som vågar stå emot när medier hetsar mot det förnybara.

Även om några solceller produceras i arbetsläger betyder inte det att det är fel med solceller. Det går att producera lönsamma solceller utan slavarbete. Argumenten mot arbetsläger är inte argument mot solel.

Visst leder kraftledningar och vindkraftverk till naturingrepp. Fåglar som krockar med dem dör. Men varken avverkningar eller dödade fåglar leder till att arter utrotas, vilket klimatförändringar kan göra. Man kan glädjas åt att kraftledningsgator ökar mångfalden i odlade skogar. De skapar vandringsvägar och livsmiljöer och för arter som annars inte skulle finnas där. Kring vindelverk kan man också skapa miljöer som ökar mångfalden i jord- som skogsbruksområden.

Att gasbilar körs på fossil metangas är ett bra argument mot gasbilar i många andra EU-länder, men inte i Sverige. Här är 95 procent av den gas som tankas biogas som producerats av blött avfall och som ersätter fossila drivmedel. Att man i andra delar av EU inte ser fossildrivna gasbilar som bra betyder inte att de är dåliga när de drivs med biogas i Sverige.

De flesta turbinbladen sitter på vindkraftverk i drift. Att de få, skrotade bladen ännu inte återvunnits är ett litet problem jämfört med nyttan de gjort genom att producera el som kunnat ersätta kolkraft. Några av världens största vindföretag håller nu på att industrialisera teknik för att återvinna bladens material. Det går, och är inget argument mot vindkraft.

Elbilar som drivs med el från fossileledade elverk kan ändå vara bättre än fossildrivna bilar. Men självklart blir de bättre med förnybar el. Har man köpt en elbil köper man ofta miljömärkt, förnybar el eller ursprungsgarantier. Det fattar de flesta elbilsägare. Argumentet är mest en ursäkt för de reaktionära eller passiva.

Även med 100 procent återvinning av metallerna behöver metaller till batterier och elektrisk utrustning inledningsvis tas upp ur gruvor. Skillnaden mellan kol och metaller ut gruvor är att medan de fossila bränslena oåterkalleligen förbrukas när de används, så koncentreras metaller ur malmen, de används sedan och kan återvinnas och återanvändas gång på gång.

Gruvornas konsekvenser på världens miljö och den biologiska mångfalden är små jämfört med om vi istället fortsätter bryta kol och riskera ohanterligt snabba klimatförändringar.

Forskarna är hjältar när de vågar stå upp för bra lösningar när medier och kampanjmakare blåser upp till skandal därför att de goda lösningarna inte är perfekta. De som försöker bidra genom att göra det som är bra ytterligare lite bättre är det också.

Ledare ska inte svika dem som gjort vad ledarna sagt att de bör göra. Ingen bör skandalisera de människor som gjort misstag med gott uppsåt.

Det är svårt att hitta perfekt hållbara tekniska lösningar. Det är ännu svårare att hitta perfekta människor som alltid har rätt, och gör rätt.

Det är inte fel att se problemen med förnybar energi. Det är bra att försöka lösa dem. Men det viktigaste är att sätta dessa nya problem i relation till de utmaningar förnybar energi hjälper till att lösa. Att bara ge nya problem uppmärksamhet är destruktivt.

Bland politikens ledare är det alltför få som förstår vad som krävs. Därför blir regeringar, och EU, lätt offer för fördröjande kampanjer. Det är synd.