Johan Ehrenberg: Staten vill krossa drömmen om ett soldrivet Sverige

Med ett enda enkelt beslut slog man undan fötterna på den solrevolution som faktiskt tog fart förra året men som nu kommer stoppas.

Den här texten publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

Så kom det tillslut. Måndagen den 20 mars blev dagen då en statlig myndighet krossade drömmen om ett soldrivet Sverige, med ett enda enkelt beslut slog man undan fötterna på den solrevolution som faktiskt tog fart förra året men som nu kommer stoppas.

Beslutet var som alltid tekniskt och smått obegripligt för vanliga medborgare men handlade om att Energimarknadsinspektionen, EI, överlämnade makten till de privata monopolbolagen att fritt sätta nya nätpriser för den som vill göra klimatnytta och exportera solel ut på nätet.

Det här är något elnätsbolagen slagits för i flera år, man vill att elkunder bara ska göra små solanläggningar motsvarande den egna konsumtionen, tidigare fick man kunderna att göra det genom en straffavgift för den som gjorde mer el än hen förbrukade. Det bromsade anläggningarna rejält. När det togs bort av politiska beslut som sa att den som exporterar el inte ska straffas med extra kostnader, så har eljättarna istället använt sin lobbykraft för att få igenom en regel som gör att man med höga fasta avgifter för export av el i praktiken gör det omöjligt för en husägare att fylla taken och göra riktig klimatnytta.

Låt mig med ett litet exempel visa hur det kommer se ut.

Jag väljer ett hus inom Eons nät i Skåne eftersom de är aggressivast. Tänk dig ett stort hus som har plats med 40 000 watt solceller. Huset kommer producera 40 000 kWh per år och använda 10 000 kWh själv. Det betyder att man skickar ut 30 000 kWh till elnätet. Idag betalar det huset 8 000 kronor i fast avgift för elnätet. (Det baseras på att huset använder 20 ampere.)

Med EI:s beslut kan nu Eon istället ta ut en högre fast avgift för att huset exporterar el. Och den blir då riktigt hög, enligt Eons nättaxa ska huset nu betala 29 565 kronor i fast avgift för ett elnät på 63 ampere eftersom exporten av el behöver denna proppstorlek. Om husägaren får bra betalt för sin exporterade solel, säg en kr per kWh, så får hen in 30 000 kronor på helåret.

Det betyder att Eon tar hela förtjänsten av solel bara för att mäta den. Det här blir ju ren stöld och därmed mindre solel i Sverige.

Vem vill betala 200 000 kronor för solel och sedan går hela förtjänsten till Eon?

Dessutom: Om elpriset går ner till 50 öre så kommer husägarna gå med förlust och betalar mer för elnätet än vad man kan få in för solelen.

Det här är lika vansinnigt som om en bank skulle få ta ut avgifter på ditt lönekonto som var lika högt som pengarna som sätts in.

Varför ger man då denna makt till Eon och andra nätägare.

Enligt EI och nätbolagen handlar det om rättvisa. Alla som använder elnätet ska betala lika mycket för det oberoende om man gör klimatnytta eller förstör klimatet genom stor slösaktig elkonsumtion. Kanske man värmer en privat simbassäng på bakgården. Det kostar hög nätavgift. EI:s åsikt är att den bör bli lägre genom att solelshuset får betala en högre avgift.

Den som förstör klimatet ska få sänkt pris medan den som gör klimatnytta ska få höjt pris.

Jo, sådant är beslutet.

Det här är vanvett inte bara av ekonomiska skäl. Solel i det lokala nätet är nämligen bra för alla elkunder. Det betyder att solelen stabiliserar nätet lokalt så att elnätsägaren slipper köpa in extra el för att hålla nätet stabilt. (Ungefär tio procent av svensk elproduktion försvinner i olika nätförluster idag.) Lustigt nog betalar en nätägare idag oftast fyra-fem öre per kWh el för solelen, medan el man annars köper kostar 40-50 öre. Ändå föredrar elnätsbolagen det senare eftersom man ju skickar kostnaderna för nätförluster vidare till elnätskunderna. Det betyder att alla elkunder får dyrare elnätskostnader för att elnätsbolaget bekämpar solelen lokalt.

Det här beslutet gäller inte bara solel. All förnybar energiproduktion under 1 500 volt drabbas. Småskalig vindel till exempel hos bönder. Småskalig värmeel, pumpkraft eller vattenkraft. Det enda som går fritt är de riktigt stora anlägningarna som ägs av eljättarna (eller utländska storbolag), de kopplar upp sig på landets högspänningsledningar

Så varför händer detta? Varför slår elnätsjättarna med hjälp av EI sönder en solcellsboom, varför förhindrar man riksdagens beslut i ellagen och varför ignorerar man alla ambitioner för mer solel som EU just beslutat?

För att man kan. Man har monopolmakten. Och politiken har hittills förlorat varje strid med dessa privata och kommunala monopolbolag.

Det är därför de nästan hånfullt kunde höja elnätspriserna vid årskiftet, trots allas tal om behovet av inflationsbekämpning och minskade elpriser.

Elnätsbolagen ingår oftast i större koncerner och deras vinster skickas lätt vidare via moderbolag. Hela situationen är absurd, dessa elnät är ju byggda av offentliga medel sedan lång tid tillbaka, gjorda för att modernisera och göra landet jämlikt vad gäller energi. Nu har de blivit makt för några få ägare att obstruera mot den energirevolution som hotar de storas affärsmodeller. För kom ihåg att de stora elslösarna betalar väldigt lite för elnätet, mest får en enskild i lägenhet betala, hela prismodellen är uppochner och man behöver inte vara ekonom för att förstå varför.

Det man vill åstadkomma är att alla passivt går tillbaka till inställningen ”två hål väggen”. Inte aktivt skapar gemensam makt för omställning.

Det här beslutet drabbar 300 000 svenskar, så många har egna små solanläggningar.

Kommer 300 000 röstberättigade kunna tvinga politiken att agera?

Med nuvarande regering? Som är så svag att den inte ens klarar att få ut övervinstskatten på elproducenterna? Som enbart lägger sin krut på att försöka tvinga elbolagen att starta om en nedlagd kärnkraftsreaktor?

Skulle inte tro det.

Så vad gör vi då?

Nästa vecka presenterar jag hur vi kan bygga en gemensam energimakt utanför elnäten. Hur vi med ny teknik tvingar fram den förändring de försöker bromsa och hur vi finansierar den trygghet vad gäller el som vi måste ha.

Har du själv idéer så mejla gärna: johan@etc.se.

Så här kan du göra

Nej, all solel hemma är inte omöjlig genom det nya beslutet. Men sätt bara upp solceller motsvarande den amperestorlek du har för din konsumtion. Säkrast så.

Eller så kan du sätta upp solceller i någon av våra solparker. Då gör vi jobbet åt dig!

Viktiga begrepp 
  • Ampere (A): Elektrisk ström
  • Volt (V): Elektrisk spänning
  • Watt (W): Elektrisk effekt