Johan Ehrenberg: Därför har Ebba Busch börjat älska vindkraft

Man kan vinna ett val på lögner och myter, men inte regera mot verkligheten.

Det mest förvånande med reaktionerna på helomvändningen från Ebba Busch (KD) vad gäller vindkraft är egentligen förvåningen. Tänker man efter inser man att det här handlar om vinna eller försvinna. Högern vann valet på lögner och myter om energi, nu måste man snabbt byta politik, annars kraschar regeringen. En högerregering kan nämligen inte överleva i skarp motsättning med de krafter som skapat och försörjt dem. Det svenska näringslivet. 

Nu är det inte bara de stora Norrlandsföretagen som kräver storsatsningar på vindkraft, nu riskeras hela energiomställningen i Sveriges industriella hjärta Göteborg och de skånska och småländska industriklustren kommer inte nöja sig med löften om ny el om 15 år. 

Det är nu energiframtiden fastställs, antingen förlorar svenska företag fördelarna med billig ren energi och blir omkörda av Tyskland, Nederländerna, Danmark eller också storsatsar vi på vind och sol. 

Snabb ny el behövs men de svenska elproducenterna gjorde ett jättemisstag när de bromsade egen vindel och lämnade marknaden till utländska aktörer (däremot har Vattenfall byggt storsakligt utomlands). För industrin är det viktiga inte vem som äger ny elproduktion, utan att den verkligen skapas.

Det svenskt näringsliv debatterar mellan skål och vägg är om det verkligen är rimligt med en högeregering som bromsar framtidens vinster genom det populistiska samarbetet med SD. Röster för en S+M-regering blir bara fler. Och från allt fler kommer frågan om regeringen verkligen överlever ens ett år.

En S+M-regering skulle vara en katastrof för KD, de får inte vara med och det snöpliga misslyckandet går då inte prata bort.

Alltså älskar Ebba Busch nu vindkraft.

Snart kommer hon prata om sol. 2022 installerades faktiskt solceller som ger en hel TWh i Sverige! Om tio år står solen för 20–30 TWh. 

Man kan vinna ett val på lögner och myter, men inte regera mot verkligheten. 

Visst finns en splittring inom högern, det flytande kapitalet (som inte sysslar med industriutveckling) försöker via Timbro skapa spinn mot vätgassatsningar och SD-svansen hänger på. Men spekulationskapitalet skapar varken jobb eller välfärd i ett land, det gamla fossilkapitalet kan inte hjälpa till, propagandan slår nu tillbaka mot det som föder även högern. Industrin.

Lögner? Ja, håll i dig nu så ska jag berätta något du inte vet.

Från Hans Karlsson får jag en sammanställning som SCB och Svenska Kraftnät sedan bekräftar. Under 2022 producerade Sverige 161,8 TWh el, vi exporterade 39,4 TWh och importerade 6,2 TWh. Men, och det är ett viktigt men, av dessa 6,2 TWh gick över 97 procent rakt genom landet till ett tredje land. Svenska ledningar används för att frakta exempelvis norsk el vidare till andra länder.

Det är inte svensk elkonsumtion, vi använde 2022 bara 0,15 TWh av den importerade elen själva. Det är inte ens en procent, utan promille av vår elkonsumtion. Hela påståendet om att ”nedlagd kärnkraft” skapat enorm import är rakt upp och ner en lögn från högern.

Det här betyder att alla påståenden om elbrist varit lögn men också att alla påståenden om att landet har problem ”när det inte blåser”. Tvärtom är denna importmöjlighet en extra säkerhet elsystemet har som sällan behöver användas. Något Tomas Kåberger berättat pedagogiskt för Dagens ETC:s läsare flera gånger.

Men Sverige eldar ju olja för att göra el i Karlshamnsverket! 

Professor Lennart Söder granskade det påståendet för 2021 och det visade sig att av alla de 785 timmar som Karlhamsverket var igång gick bara nio timmar (!) till konsumtion i Sverige, allt annat var export. Uniper brände olja för att göra höga vinster, inget annat.

Det svenska elsystemet är så starkt att det klarar snabbstopp i kärnkraftverk, det är dessa snabbstopp som är den stora osäkerheten men även de klarar vi med Svenska Kraftnäts anpassning av eldistributionen. Lägg till att konsumenter visat sig kunna spara 10-20 procent av egen användning utan problem.

Den stora revolutionen i Sverige är faktiskt att Svenska Kraftnät nu inlett omställningen av elnäten så att hundratals små aktörer får betalt för att låta Svenska Kraftnät styra deras produktion, bromsa den ibland, öka den ibland, allt för att skapa ett elnät som är precis så dynamiskt som framtiden kräver. Vi bygger om från enskilda centrala storproducenter till en miljon små och stora. Och den stora exporten gör att vi finansierar detta enkelt.

Lögner är farliga. Folk blir förbannade när de luras. Alla påståenden om elbrist har varit ren lögn men även alla påståenden om att dyr import hotar landet. Visst bör elprissystemet göras om men att basera det på en lögn om att import i sig är problemet leder helt fel. Om inte svenska elnätet (liksom grannländernas) användes för flytt av el skulle klimatutsläppen öka snabbt.

Vi ska faktiskt vara stolta över hur Sverige visat vägen i den här energikrisen, ökar vi förnybart i samma takt blir vi snart exemplet på det första industrilandet som verkligen skapar ren klimatneutral energi.

Det här vet landets alla energiexperter och det sorgliga är att de tvingats använda sina få sekunder i mediaflödet till att bara försöka bromsa de värsta lögnerna. Energi är en enormt viktig och spännande fråga för alla. Vi skadas av att den ljugs sönder och fördummas.

Att högertroll och SD-svans ljuger är en sak, att svenska media följer med och låter en hel valrörelse skildras utifrån en lögn är ett annat slags haveri. Såväl SVT som de stora dagstidningarna står i skamvrån idag.

Så förstå spelet nu.

Ebba Busch försöker rädda regeringen från den egna propagandan.

Vattenfall får äntligen bygga den stora vindparken som kan försörja stora delar av Skånes industri med ren el.

Och du kan som enskild konsument faktiskt ta makten över din el om du gör det tillsammans med andra.

Ebba Busch har släckt ficklampan nu för att rädda de sista resterna av ministermakt.

Timbro åker snart på kurs för att lära om.

Annars faller regeringen.

Och ute skiner solen.