Hur stor är potentialen för flytande vindkraftverk?

Fråga: Havet är ju gigantiskt stort och kan man installera flytande vindkraftverk ute på havet och få en rimlig avkastning på det så är möjligheterna oändliga. Länder som Skottland och Portugal har projekt med flytande vindkraftverk idag.

Är det bra, ekonomiskt miljömässigt och praktiskt för svensk vindkraft att etablera sådana vindkraftverk runt våra kuster?

/Lars Persson, Degerhamn

Den här texten publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

Svar: Vindel har blivit billigare än fossil- och kärnkraftsel. Även havsbaserad vindkraft kan nu konkurrera ut gamla elverk. De flytande vindkraftverken är än så länge dyrare att bygga, och ger därmed dyrare el jämfört med om den kommit från vindkraftverk som står på havsbotten.Men det finns saker som talar för att även flytande vindkraftverk ska ge billigare el än fossila energikällor. Till exempel kan identiska verk serietillverkas och bogseras till varv för reparation och underhåll. Det som skulle krävas är att man börjar bygga flytande verk och lär sig sänka kostnaderna. Som du skriver ska både Portugal och Skottland prova detta.

För Sveriges del är flytande verk mindre aktuella. Vi har stora arealer med hav där djupet inte är stort nog för den här typen av elproduktion. Så innan det blir aktuellt är det bättre att producera mycket mer el från vindkraftverk som står på botten.

Oavsett om verken står på botten eller flyter är det dyrare att ställa verken långt ut till havs. Det kostar mer att bygga långa ledningar. Dessutom är risk­en att ledningarna ska komma till skada större ju längre de är.

Även om det finns en stor potential för vindkraft till havs, och även om det går att bygga flytande verk, är potentialen bara stor – inte oändlig.

Man bör börja med att bygga ut den elproduktion som är lönsammast. Solel på tak, vindkraft på land och vindkraft till havs som står på botten är billigare än flytande verk i Sveriges närhet.

Skottland, Portugal och Japan kommer att bygga flytande verk före oss. De har mycket vind och kuster där det snabbt blir djupt.

Tomas Kåberger