Framtiden enligt Energimyndigheten: Kärnkraft, kärnkraft – eller ännu mer kärnkraft

I Energimyndighetens långtidsscenarier finns sju olika energiframtider beskrivna. Alla har – i strid med det av riksdagen beslutade energimålet – kärnkraft kvar till 2050.

I Energimyndighetens långtidsscenarier finns sju olika energiframtider beskrivna. Alla har – i strid med det av riksdagen beslutade energimålet – kärnkraft kvar till 2050. 

Läs hela texten av Fredrik Ljungberg i sin ursprungliga form i Dagens ETC