Försenade växelriktare inget hinder för grönt avdrag

Nu har Skatteverket ändrat sin praxis kring det gröna avdraget för solcellsanläggningar – för att underlätta när framförallt växelriktare blir försenade, skriver Svensk Solenergi.

En solcellsanläggning kan nu bli beviljad grönt avdrag även om växelriktaren inte är installerad, om anläggningen uppfyller fyra villkor:

  1. Avsikten är att anläggningen ska vara nätansluten
  2. Hela solcellsanläggningen utom växelriktaren är installerad 
  3. Växelriktaren på grund av oförutsedda omständigheter gällande leverans inte kunnat installeras
  4. Installationen avseende solcellsanläggningen i övrigt är klar och slutbetald år 1 men växelriktaren inte kan installeras förrän februari år 2 eller senare. I slutbetalningen ska även kostnaden för växelriktaren ingå. 

Detta innebär att köparen av en solcellsanläggning kan få skattereduktion för grön teknik för år 2022 om anläggning är slutbetald innan årsskiftet men växelriktaren installeras i efterhand, skriver Svensk Solenergi. 

Läs mer i Skatteverkets ställningstagande samt i Skatteverkets rättsliga vägledning