Flera miljoner kronor till miljöprojekt tack vare er!

Visste du att ETC El är ett av bara fem bolag som enbart levererar Bra Miljöval-el? Men vad innebär detta egentligen?

Visste du att ETC El är ett av bara fem bolag som enbart levererar Bra Miljöval-el? Men vad innebär detta egentligen? Jo bland annat att Naturskyddsföreningen kontrollerar att elen produceras i godkända kraftverk och att pengar avsätts i fonder som används för att stötta projekt som gör konkret klimatnytta. 

Under år 2020 såldes hela 10 029 GWh el märkt med Bra Miljöval. 80% av elen kom från vattenkraft, 16% från vindkraft och biokraft och solkraft stod för 2% vardera. 

2020 avsattes nästan 25 miljoner kronor till miljöfonder, energieffektivisering och investering. Dessa fonder ger konkret miljönytta – utöver den förnybara elproduktionen. Du kan läsa mer om projekten som fått pengar ur fonderna här.

Totalt har 218 miljoner kronor avsatts till miljö- och klimatprojekt de senaste tio åren. Allt tack vare er som väljer att köpa miljömärkt el!

Vill du läsa hela Naturskyddsföreningens sammanställning så finns den här!