Fastighetsägare riskerar bli utan energisparbidrag för flerfamiljhus

Boverket: ”Pengarna är snart slut”

Många som har sökt det nu avvecklade stödet för energieffektivisering i flerbostadshus riskerar att bli utan pengar. På den korta tid som ansökningsperioden var öppen hann Boverket få in betydligt fler ansökningar än vad årets anslag räcker till. ”Vi har bara hunnit behandla en mindre del av ansökningarna och pengarna är snart slut”, säger Per Lindkvist, chef för Boverkets bidragsenhet.

När regeringen i mars 2021 presenterade ett nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus lyftes det fram som ett viktigt klimatpolitiskt verktyg. Bostadssektorn är, vid sidan av industrin, en av de största användarna av energi i landet och bidraget skulle därför skynda på den gröna omställningen.

– Allt för många flerbostadshus har ett eftersatt underhåll och stora möjligheter till energieffektivisering, sa dåvarande bostadsminister Märta Stenevi (MP), i ett pressmeddelande.
Formen och inriktningen för stödet, som det formellt fattades beslut om i juni, var en överenskommelse mellan den rödgröna regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Bidraget skulle öronmärkas för åtgärder som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent och täcka upp till 50 procent av merkostnaden för fastighetsägare. I regeringens budgetproposition för 2021 låg anslagen för denna post på drygt fyra miljarder kronor för perioden 2021-2023.

Satsningen avvecklas

Men knappt två månader efter det att stödet gick att söka tog politikerna – som en effekt av att den blåbruna budgeten röstades igenom –  beslut om att avveckla satsningen vid årsskiftet 2021/2022. Det innebar att fastighetsägare endast hade mellan 1 oktober och 31 december förra året på sig att ansöka om bidraget. Dessutom sänktes anslagsnivån i budgetposten för 2022 kraftigt – från 2,4 miljarder till 265 miljoner kronor.

Per Lindkvist, chef för Boverkets bidragsenhet, säger att det under den korta tid som sökperioden var öppen kom in över 1700 ansökningar till länsstyrelserna.

– I slutet av december handlade det om drygt 500 ansökningar i veckan, så det var tydligt att många passade på innan sökperioden upphörde.

Många riskerar bli utan

Hittills har länsstyrelserna och Boverket – som ansvarar för utbetalningarna – endast hunnit behandla en bråkdel av alla ansökningar. Om samtliga skulle beviljas landar slutsumman på ungefär 2,7 miljarder kronor, vilket alltså är 2,4 miljarder mer än vad det nuvarande anslaget täcker. Det här betyder att väldigt många av de som ansökt riskerar att bli utan pengar.
– Ja, så är det. Värdet av ansökningarna överstiger kraftigt årets anslag. Vi har bara betalat ut pengar sedan i november och pengarna är snart slut, säger Per Lindkvist.

Bara i Stockholms län motsvarar ansökningarna 463 miljoner kronor, det vill säga mer än vad som budgeterats för hela riket.

”Skandalöst och frustrerande”

Bland de fastighetsägare som nu kan bli utan stöd finns en av bostadsrättsföreningarna på Henriksdalsringen i Nacka. Anders Egerö är ordförande för föreningen, som består av 275 lägenheter, och han berättar att de sökt bidrag motsvarande 15 miljoner. De skulle bland annat gå till fönsterbyten och ett uppgraderat värmeväxlarsystem.

– När M, KD och SD stoppade stödet blev det bråttom för oss att skicka in en ansökan. Ändå är det inte säkert att vi tilldelas några pengar. Jag tycker det är skandalöst och frustrerande att de här tre partierna dragit undan mattan för ambitiösa fastighetsägare som vill ta sitt ansvar i omställningsarbetet och bidra till att mota klimathotet, säger han.

Anders Egerö anser att det generellt har varit för lite uppmärksamhet kring denna konsekvens av den förändrade statsbudgeten och är förvånad att inte fler mer högljutt drivit krav på att återinrätta stödet.

– Det indragna stödet leder till att det inte blir någon energibesparing i flerfamiljsbostäder i den omfattning som det tidigare fanns möjlighet till. Även om fastighetsägare på sikt får igen en del av pengarna i form av energibesparingar handlar det om höga utgiftsposter. Så sannolikt försenas nu den här omställningen.

Bostadsminister Johan Danielsson (S) har mejlat en skriftlig kommentar: ”Det är beklagligt att energieffektiviseringsstödet avskaffats på initiativ av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i riksdagen. Det innebär i praktiken kallare lägenheter, högre elräkningar och sämre inomhusmiljö än vad som annars varit fallet.”