Färjebolaget som går mot strömmen – satsar på eldrift

Omställning av färjetrafik är i Sverige förhållandevis nytt. Först 2018 togs den första eldrivna färjan i drift. Nu satsar ett litet marint företag allt de kan.

Inrikestransporter står i dag för en fjärdedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och omställningen från fossilt till el går inte tillräckligt fort. Men i färjebranschen är något på väg att hända. I Strömstad satsar ett litet marint företag allt de kan. ”Alla kan göra något för klimatet, vi gör detta”, säger Håkan Eriksson, VD för Koster Marin.

Den här texten publicerades ursprungligen i ETC nyhetsmagasin.

Hela världen står vid ett vägskäl. Klimatkrisen är här och fönstret för att agera är smalt. Samtidigt som politiker brottas med klimat­frågorna, stångas om väljare och kritiseras för att vara senfärdiga finns enskilda aktörer som agerar. Det är inte bara aktivister som bygger småskaliga alternativ utan även småföretagare som väljer att satsa i princip allt de kan på att göra rätt. 

I Strömstad i norra Bohuslän möter ETC en av dem, Håkan Eriksson, VD och en av grundarna av Koster Marin. I många år har han drömt om att ställa om sina dieselfärjor till el. I år blir det verklighet. När vi möts i småstadshamnen vid det lilla torget täckt av kullersten förklarar han varför:

– Det är så enkelt att vi ser tecknet i skyn. Alla måste göra något, vi kan göra detta. 

Genom att bygga om den största passagerarbåten i företagets flotta av fem båtar till eldrift kommer Koster Marin att transportera 70 procent av sina passagerare i den eldrivna båten. 

Enligt Håkan Erikssons beräkningar minskar det diesel­förbrukningen med 70 procent – eftersom den eldrivna passagerarbåten kommer att användas mest och bli den enda som används året runt. Endast under sommarmånadernas högtrafik behöver företaget komplettera turlistan med de dieseldrivna båtarna.

En stor satsning

Omställning av färjetrafik är i Sverige förhållandevis nytt. Först 2018 togs den första eldrivna färjan i drift. Håkan Erikssons bedömning är att det framför allt är pengar som varit en bromskloss. Redan för fem år sedan ville han själv göra satsningen, men kalkylen höll inte. Det blev omöjligt för ett så pass litet företag att klara kostnaden. En viktig anledning till att det blir av nu, är ett stöd från Klimatklivet, på nio miljoner kronor. Koster Marin räknar med att dessutom behöva lägga till omkring 15 miljoner kronor ur egen kassa för att bygga om sin båt till eldrift.

Det ska ställas mot att företaget omsätter cirka 30 miljoner per år och har 25 anställda.

– Det här är mycket pengar för oss. Vi säljer en båt för att finansiera. Banken har varit välvillig, rent positiv. Klimat­faktorn tyckte de var viktig, det gläder mig, förklarar Håkan Eriksson.

En anledning till att kostnaden blir så många miljoner är att båten behöver förlängas för att få plats med de skrymmande batterierna. En annan är att själva batterierna kostar en rejäl slant, närmare sju miljoner kronor – till en enda båt.

En väl fungerande klimatpolitik förutsätter att den som förorenar också ska bära kostnaderna för föroreningen. Detta slogs fast redan i Riodeklaration för miljö och utveckling som världens nationer ställde sig bakom 1992. Håkan Eriksson finner det i grunden rimligt, men utan stödet från Klimatklivet hade hans företag aldrig kunnat dra sitt strå till stacken i klimat­omställningen, konstaterar han.

Läs hela reportaget i ETC nyhetsmagasin.