EU vill ha solceller på alla nya hus – med vissa undantag

Alla nybyggda hus ska ha solceller på taket senast år 2028. Det vill EU-parlamentet som nu röstat igenom ett förslag om byggnaders energiprestanda.

Att skapa utsläppsfria hus är en del av EU-kommissionens mål att få ned utsläppen med minst 55 procent till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer, skriver tidningen Syre. Och nu har EU-parlamentet enats om att alla nya byggnader ska ha solpaneler senast år 2028. 

Ett undantag är att det ska vara ”tekniskt lämpligt och ekonomiskt genomförbart”. Kravet ska även gälla hus som genomgår större renoveringar, men då först från år 2032. Undantag vid renoveringar ska kunna ges för tillexempel k-märkta byggnader med ”arkitektoniskt eller kulturhistoriskt värde”.

Nu väntar kompromissförhandlingar med EU:s medlemsländer i ministerrådet för att formulera de nya kraven, skriver Syre.