ETC Solpark satsar på frekvenshandel

De stora elnätbolagen har plockat ut storvinster istället för att underhålla elnätet. Konsekvensen har blivit ett instabilt elnät. ”Nu är vi igång med att stabilisera elnätet genom frekvenshandel i ETC Solpark”, berättar Johan Jenny Ehrenberg.

ETC Solpark i Katrineholm kopplade för ett år sedan in batterilagring. Nu har solparken dessutom kopplat på frekvenshandel.
– Tillsammans med våra kunder räddar vi elnätet, kommenterar ETC El:s grundare Johan Jenny Ehrenberg.
Hen menar att det är ett viktigt steg.
– Batterier gör att sol och vind blir både billigare och säkrare än kärnkraft. Vi stabiliserar elnätet, vilket gör att priserna sjunker.

Frekvenshandeln i ETC Solpark i Katrineholm har varit igång i en månad och på så kort tid gett en intäkt på 35 000 kronor.
– Det är en riktigt bra affär! Det kan innebära att kostnaden för batterierna är betald på ungefär två och ett halvt år, säger Johan Jenny Ehrenberg.

ETC Solpark är bara med i frekvenshandel upp, vilket betyder att elnätbolagen kan ta ut el från batteriet några minuter för att stabilisera elnätet. Men snart kan solparken också få betalt för att bromsa elproduktion.
– Det betyder att stora delar av våra parker stänger ner någon eller några minuter. Där kan de stora pengarna finnas för oss med många mW solel installerad, förklarar Johan Jenny Ehrenberg.
Därför kommer solparken framåt att bygga ut batterianläggningen.
– Vi rullar igång ytterligare en stor batterianläggning på 600 kWh i Katrineholm, som blir klar om någon månad.

Gahangir Sarvari, vd för ETC Elproduktion, ansvarar för utbyggnaden av batterilagring.
– Batterifrågan blev aktuell förra året när man såg att nätet har behov av hjälp med balansering, samtidigt som man kan få betalt. Det finns behov och ersättningen är bra, säger han.
Den här utvecklingen kommer att gå fort, bedömer han:
– När elen blir allt dyrare vill allt fler producera egen el. När vi kopplar på frekvenshandel hjälper vi dessutom hela samhället.

Batterier för frekvenshandel är möjliga att skaffa även för privatpersoner. Men kostnaden är relativt hög och nyligen beslutade Skatteverket att inte längre bevilja Grönt avdrag för batterier ämnade för frekvenshandel. ETC El kommer därför inom kort att gå ut med ett erbjudande till villaägare med solceller. De får möjlighet att koppla in batterilagring för frekvenshandel genom ett avtal med ETC El.
– Enkelt kan man förklara det så att ETC El hyr en plats för batterilagring hos villaägaren som får betalt av oss för detta. Villaägaren får en peng, vi tjänar något och vi hjälps alla åt att stabilisera elnätet, säger Johan Jenny Ehrenberg.