En tredjedel av elen från egna solceller

Allt större del av elen till ETC El:s kunder kommer från våra egna anläggningar.

Hittills under 2023 har våra solceller producerat hela 9 479 MWh el, samtidigt som ETC El-kundernas elkonsumtion uppgått till 30 329 MVh. Vilka är ”våra” solceller? Jo, dels våra parker och – roligt nog – våra kunders egna anläggningar. ETC El köper in deras el och tillsammans har alltså el från våra egna anläggningar har alltså stått för hela 31% av ETC El-kundernas behov. 

Andelen egenproducerad el har alltså dubblerats sedan 2022 då produktionen var 6 892 MWh och konsumtionen 46 093 MWh. En andel på 15 %. 

Är du sugen på att skaffa solceller och vill lära dig mer? Vi håller i kurser där du lär dig hur en installation fungerar och går till, och tar fram planeringsunderlag utifrån just dina förutsättningar. Läs mer om våra kurser här.