Elbolagen dominerade rapportering om energibeslut

Klarar journalistiken uppgiften att granska komplicerade politiska beslut? Institutet för mediestudier bestämde sig för att undersöka saken. Svaret blev närmast hisnande. Miljörörelsen är näst intill osynlig i rapporteringen trots att energibesluten har en tydlig miljöaspekt.

En rad stora medier kritiseras i en ny rapport från Institutet från mediestudier som handlar om bevakningen av fem stora energipolitiska beslut, rapporterar Journalisten.
I en granskningsrapport från förra året riktade Riksrevisionen skarp kritik mot fem energipolitiska beslut som fattats de senaste 20 åren, och kallade dem ”reaktiva och bristfälligt uppbyggda”. Det gäller besluten om:

  1. Elcertifikat (år 2003)
  2. Effektskatt (år 2015)
  3. Stöd till vindkraft (år 2016)
  4. Skatt på kraftvärme (år 2019)
  5. Skatt på avfallsvärme (år 2020)

Institutet för mediestudier bestämde sig för att ta reda på hur medierapporteringen inför de energipolitiska vägvalen sett ut.
I den rapport som nu släppts har två forskare, statsvetarprofessorn Mikael Granberg och kultur- och medievetaren Karl-Arvid Färm, undersökt det. De har tittat på rapporteringen i de tryckta versionerna av Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Ny Teknik ett år före och efter varje energipolitiskt beslut.
Slutsatserna är att de som kommer till tals i nyhetsrapporteringen framför allt är elbolagen och den politiska oppositionen.
Slutsatserna är att de som kommer till tals i nyhetsrapporteringen framför allt är elbolagen och den politiska oppositionen. Forskare intervjuas sällan. Utredningar som har gjorts citeras sällan.
Dessutom är miljörörelsen är näst intill osynlig i rapporteringen – trots att energibesluten har en tydlig miljöaspekt.