Borde inte inhemskt biobränsle vara billigare än fossila importerade råvaror?

Den här texten publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

Fråga: Jag läste Johan Ehrenbergs ledare för några veckor sedan och blev då påmind om det till synes paradoxala med reduktionsplikten och priset på bensin och diesel. Borde inte biobränsle baserat på inhemsk råvara vara billigare än fossila råvaror importerade från Ryssland och andra oljeländer? Hur har biobränslelobbyn lyckats övertyga om att införa reduktionsplikt när den fördyrar bränslet? Varför inte bara höja skatten på fossilbränsle? Förklara gärna!

/ Lena Stensjö, Uppsala

Svar: Att biobränsle blir dyrare än drivmedel gjorda av råolja handlar om att själva processen är kostsam. Det går åt stora mängder energi för omvandlingarna (bland annat extremt mycket el, vilket ju är ett energislag som kostar lite extra nu) och råvaran är inte heller gratis. 

Reduktionsplikten anser jag själv vara en ickefråga, den gör varken till eller från för klimat­et eftersom det blir lika stora utsläpp i närtid. Men risken är att fortsatt kommer att vara i fokus för en skendebatt eftersom MP:s ledning fortfarande påstår att den är klimatpositiv. 

Det tror jag beror på att företrädarna vill visa att regeringen skadar klimatet snarare än att de verkligen anser att biobränsle är vägen framåt. Parti­taktiken får stå över den forskning som varnar för biobränslena (och som MP:s klimatkunniga ledamöter väl känner till). Vill man visa på regeringens klimatskadliga politik finns dock bättre exempel. 

En del argumenterar för biobränsle utifrån att den produceras inhemsk och därmed minskar beroendet av importerad råolja, men det argumentet är svajigt eftersom 85 procent av råvaran för biobränsle är importerad idag. 

Att biobränsle­lobbyn lyckats är nog inte så konstigt. De har erbjudit politiken en genväg där allt kan fortsätta som förut bortsett från att vi häller biobränsle, istället för bensin eller diesel, i tanken. Enligt lobbyist­erna behövs ingen omställning överhuvudtaget. Och det är ju något som politiker gärna velat erbjuda medborgarna.

Problemet är det där med utsläppen som ­minskar i statistiken men ökar i ­verkligheten.

Men om man envist ­hävdar att de inte finns – ja då kan man komma långt med ­lobbying.

Johan Ehrenberg