Bidraget som många missar: ”Gyllene tillfälle att sänka sina elkostnader”

Nu har det nästan gått ett halvår sedan det nya stödet till villaägare infördes. Men fortfarande har få nappat. ”Jag tror inte att informationen har nått ut till alla villaägare”, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Stödet infördes vid halvårsskiftet, skriver Ny Teknik. Syftet var att uppmuntra villaägare till energisparande. Som mest går det att få 30 000 kronor i bidrag för installation av värmepump eller bättre isolering av huset. 

Fram till sista oktober är det bara cirka 900 personer som har beviljats stöd. Svante Axelsson tror att informationen inte nått ut till alla villaägare. ”Stödet infördes också under sommaren, men det är nu när kylan kommer som de flesta börjar tänka på sina elkostnader”, skriver han i ett mejlsvar till TT, enligt Ny Teknik. 

Svante Axelsson tror att kylan kommer göra att antalet ansökningar kommer öka. ”Det här är ju ett gyllene tillfälle för de som vill minska sina elkostnader rejält, samtidigt som man gör en insats för Sveriges klimatomställning”, skriver han. 

Så stort är bidraget till värmepump

• Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder (isolering). Du kan dock inte få ett bidrag som är lägre än 10 000 kronor. Det innebär att åtgärderna du söker bidrag för måste ha kostat minst 20 000 kronor.

• Du kan söka bidraget vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder.

• Ansökan görs hos Boverkets e-tjänst. Länsstyrelserna handlägger och godkänner stödet.

KÄLLA: BOVERKET, NY TEKNIK