Bensinbilar brinner oftare än elbilar

Många tror att elbilar har högre brandrisk än vanliga bensin- och dieselbilar, men de undersökningar som gjorts tyder på motsatsen. – Det finns inget som pekar på att elbilar skulle brinna oftare, säger forskaren Petra Andersson.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

”Parkerade elbilar fattar eld gång på gång”. ”Brandman: Elbilar en av de största farorna för oss”. ”Tesla-fordon beskylls för gigantisk eldsvåda som förstörde hundratals bilar”.

Rubrikerna om brandfarliga elbilar har ökat i takt med att de eldrivna fordonen blivit vanligare. Inte konstigt då att hälften av alla svenskar tror att brandrisken är större för elbilar än för bilar med förbränningsmotorer – något som framkommer i en undersökning från försökringsbolaget Gjensidige Försäkring. Men i verkligheten förhåller det sig tvärtom. Det visar rapporter från både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och den motsvarande norska myndigheten DSB. Enligt DSB:s sammanställning är det mer än fyra gånger vanligare med bränder i diesel- och bensinbilar än i elbilar. 

Under åren 2016–2019 registrerades 60 bränder i elbils­beståndet på totalt 250 000 bilar. Motsvarade siffra för konventionella bilar var 2 651 bilbränder bland 2,5 miljoner bilar.

– Det finns inget som pekar på att elbilar skulle brinna oftare än konventionellt drivna fordon, utan snarare tvärtom som man funnit i den norska studien, säger Petra Andersson, senior forskare på det statliga forskningsinstitutet Rise.

Ladda rätt

Enligt den norska studien är det dessutom sällan som det är batteriet som är orsaken till brand i elbilen. Fordonsklassade batterier har mycket höga säker­hetskrav och har genomgått omfattande tester.

DSB har också, tillsammans med Rise, studerat om laddning av elbilar i parkerings­garage ökar risken för brand, och fann inget stöd för det heller. Däremot finns det en del att tänka på vid laddning utanför avsedda laddstationer. Förlängningssladdar, grenkontakter eller hushållstimers ska helst inte användas. Att bara plugga in elbilen i ett vanligt vägguttag kan också öka brandrisken.

– Det är viktigt att laddningen sker på ett säkert sätt och enligt rekommendationer från tillverkare samt enligt de regelverk som Elsäkerhetsverket har, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på MSB, till tidningen Vi bilägare.

Kan självantända

Vilka de vanligaste brand­orsakerna när det gäller elbilar är, går inte att säga enligt Petra Andersson, eftersom tillräckligt underlag saknas. Svensk statistik gör ingen skillnad på bränder i elbilar och andra bilar.

– En del bränder har startat till följd av krock, andra till följd av elfel i det vanliga elsystemet – det händer även i konventionella fordon. Slutligen är anlagd brand en vanlig orsak till bilbränder för alla typer av bilar, säger hon.

En skillnad när det väl börjat brinna är att elbilen kan återantända långt efter att branden är släckt. Det beror på så kallad termisk rusning, som innebär att temperaturen skenar iväg och att batteriet värmer upp sig självt. En elbil kan också börja brinna långt efter att en krock har skett. Viktigt att ha i åtanke alltså, om elbilen ställs undan i garaget efter en krock.

Nytt och misstänkt

Men generellt pekar alltså de undersökningar som genomförts mot att brandrisken är lägre för elbilar än för fossilbilar. Ändå är myten om de lätt­antändliga elbilarna spridd. En förklaring kan vara att elbilar är ett relativt nytt fenomen. Om bensinbilarna varit nya idag hade de troligen ansetts mycket brandfarliga, eftersom bensin lätt fattar eld.

– Det är väl så att vi människor är lite avvaktande till nya okända saker, säger Petra Andersson.