”Är det klimatsmart att bygga hus i trä?”

Läsaren undrar om det är bra att bygga i trä med tanke på skogens biologiska mångfald. Dagens ETC:s och ETC bygg:s grundare Johan Ehrenberg svarar.

Läsaren undrar om det är bra att bygga i trä med tanke på skogens biologiska mångfald. Dagens ETC:s och ETC bygg:s grundare Johan Ehrenberg svarar. 

Den här texten publicerades ursprungligen i Dagens ETC

Fråga: Jag har förstått att det är klimatsmart att bygga I trä. Att träet då fortsätter vara en kolsänka och att det är mycket bättre gällande utsläpp än betong, stål med mera. Samtidigt är skogen – förutom att vara en kolsänka – viktig för biologisk mångfald. 

Är byggande i trä, trots det, det bästa alternativet? Jag behöver få mer kunskap här. 

/Solveig Landén

Svar: Att bygga i trä innebär inte att man sänker utsläppen, men det innebär att man lagrar koldioxid i husets stommar och isolering – koldioxid som då aldrig ska avges (vilket sker vid förbrän­ning).

Det här skiljer trähus från andra byggnadskonstruktio­ner. Produktionen av stål och betong skapar stora utsläpp här och nu, på samma sätt som en massa andra material – gipsväggar, plast, alumini­um etcetera – som normalt används i sådana hus.

Den andra stora poängen med trähus är att trä är ett levande material som andas. Det ger mycket bättre boende­ komfort och samtidigt låg exponering för ämnen som vi människor inte bör få i oss.

Att låta barn växa upp i ett rum byggt av trä, utan platsbarriärer, är helt enkelt hälsosammare. 

Men utsläppen då? 

Trä som används vid byggande är en långlivad produkt, och det är precis såna saker vi ska använda skogen till. Inte kortlivade produkter, som flis vid förbränning eller papper, där utsläppen sker snabbt. 

Skogens stora fördel är ju att det material vi tar ut från den och använder ingår i en kolcirkel där växande skog återställer balansen. Men det tar lång tid – upp till 80 år – för nya träd att ersätta nedtagna. Därför måste vi satsa på lång­ variga produkter. 

Ett annat problem handlar om hur vi idag tar ner skog. Svenskt skogsbruk jobbar med kalhyggen, vilket är det sämsta sättet att hantera avverkningen. Det ger stora utsläpp direkt och förstörd mark för många år framåt med ytterligare utsläpp. Genom att räkna med den långvariga koldioxidlagringen i ett trähus och att ny skog ersät­ ter det nedtagna timret (och på så vis binder mer koldioxid) får vi en positiv cirkel. 

Om mänskligheten inte behövde nya hus vore lösning­ en förstås att inte avverka skog för detta ändamål. Därför är det extra viktigt att bygga nya hus smart, med små materialförlus­ ter och gärna mycket återanvänt trä från rivna hus.